Finnpartnershipin vinkkilista

Finnpartnershipin vinkkilistoilta löytyy kaiken kaikkiaan 15 uutta Suomesta liikekumppanuutta hakevaa yritystä esim. jätealalta ja opetusalalta.

Marraskuun listalta löytyy tällä kertaa kaikkiaan 7 uutta kehitysmaayritysten liikekumppanuusaloitetta. Aloitteista löytyykin mm. kenialaisyritys, joka voi auttaa suomalaisen terveysteknologian jakelussa Itä-Afrikassa sekä ruandalainen toimija, joka etsii uusia jätealan ratkaisuja ja kumppaneita Suomesta.

Joulukuun listalta löytyy 8 uutta kehitysmaayritysten liikekumppanuusaloitetta. Aloitteista löytyy mm. nigerialainen varhaiskasvatukseen ja peruskoulutukseen keskittyvä yksityiskoulu, joka etsii suomalaisia alan ratkaisuja ja opinto-ohjelmia. Listalta nostettakoon esiin myös kenialainen elektroniikkajätteen käsittelyyn keskittynyt yritys, joka etsii Suomesta alan asiantuntijayrityksiä toimimaan paikallisesti yhteistyössä sekä nigeriläinen vesipumppujen ja vesifilttereiden jakelija, joka toimii jo parin eurooppalaisen yrityksen ratkaisujen edustajana.

Finnpartnership järjestää kiinnostuneiden suomalaisyritysten ja palveluun rekisteröityneiden kehitysmaatoimijoiden kesken nykyään myös Teams-tapaamisia, joissa kartoitetaan yhteistyömahdollisuuksia sekä katsotaan yhdessä, voisiko liikekumppanuustukea hyödyntää mahdollisen yhteistyöhankkeen vauhdittamiseksi. Listan yrityksestä kiinnostuneet tahot voivat olla suoraan yhteydessä Finnpartnershipiin (juho.korkiakoski@finnpartnership.fi) lisätietoja ja digitapaamisen järjestämistä varten.


Finnpartnership tarjoaa suomalaisyrityksille kehitysmaiden markkinoihin liittyviä ilmaisia neuvontapalveluja sekä taloudellista tukea hankkeen suunnittelu- ja kehitysvaiheisiin sekä koulutukseen. Matchmaking-palvelun ja suomalaisyrityksille kautta Finnpartnership kanavoi uusia kumppaninhakuja kehitysmaista Suomeen. Tavoitteena on kasvattaa kehittyvistä markkinoista kiinnostuneiden suomalaisten yritysten joukkoa sekä edistää PK-sektorin kansainvälistymistä ja kasvua.​​​​​​​