Finnveran vientiluotto paikkaa aukon viennin rahoituksessa – parantaa etenkin pienempien vientihankkeiden ja pk-yritysten mahdollisuuksia

Finnvera on käynnistänyt alle 20 miljoonan euron vientiluottojen myöntämisen suomalaisten vientiyritysten ulkomaisille asiakkaille suoraan ilman pankin osallistumista rahoitukseen. Tavoitteena on parantaa rahoituksen saatavuutta pienempiin vientihankkeisiin ja edistää pienten ja keskisuurten yritysten vientiä ja kasvua. Vientiluotto hyödyttää sekä viejää että ostajaa.

Näin vientiluotto toimii

Vientiluotto on luotto suomalaisia pääomatavaroita, kuten koneita, laitteita ja tuotantolaitoksia, ostavalle ulkomaiselle yritykselle, joka on tyypillisesti myös tuotteen loppukäyttäjä. Suomalainen vientiyritys hakee ostajansa puolesta vientiluottoa.

Jos ostaja tarvitsee yli 2 vuoden maksuaikaa, vientiluotto voi olla ratkaisu, jolla kauppa saadaan syntymään. Luoton koko voi olla noin 1–20 miljoonaa euroa, ja luottoihin sovelletaan kansainvälisiä OECD-ehtoja. Finnvera-konserni arvioi luotonsaajan luottokelpoisuuden sekä kohdemaahan liittyvät riskit luottopäätöstä tehdessään.

Uudistus on odotettu ja elinkeinoelämän toivoma muutos, joka parantaa suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä.

- Selvitykset ovat osoittaneet, että vientiyritystemme kilpailijoilla on ollut käytössään vastaavia rahoituskeinoja, ja tämä on asettanut suomalaiset viejät kilpailijoitaan huonompaan asemaan, sanoo Finnveran liiketoimintajohtaja Juuso Heinilä.

- Rahoitusmahdollisuuksien laajeneminen parantaa vientiyritysten kilpailukykyä ja avaa mahdollisuuksia myös pk-yritysten viennin kasvattamiselle.Viennin leveämmistä harteista on hyötyä koko yhteiskunnalle, sanoo elinkeinoministeri Mika Lintilä.