Hae mukaan komission Intelligent Cities Challenge (ICC) -aloitteeseen

Intelligent Cities Challenge (ICC) on Euroopan komission aloite, jolla tuetaan kaupunkeja kohti talouksiensa vihreää ja digitaalista siirtymää. Kaupungeilla on nyt mahdollisuus hakea mukaan aloitteen uuteen vaiheeseen 28. huhtikuuta mennessä. Hakemisesta järjestetään infotilaisuus 28. maaliskuuta, mihin voi ilmoittautua täältä.

ICC auttaa kaupunkeja hyödyntämään läpimurtoteknologioiden käyttöönottoa ja parantamaan samalla niiden taloudellista kilpailukykyä, sosiaalista resilienssiä sekä kansalaisten elämänlaatua. Jokaista aloitteeseen osallistuvaa kaupunkia pyydetään toteuttamaan paikallinen vihreän kehityksen ohjelma tai joukon muita paikallisia toimia. Aloitteen tähänastisista saavutuksista voi lukea lisää täältä.
ICC:n kautta kaupungit voivat:

Hyödyntää neuvontapalveluita ja asiantuntijaverkostoa sekä oppia muiden esimerkeistä, miten teknologiaa voidaan hyödyntää kaupunkien kohtaamissa haasteissa
Olla osa kansainvälistä yhteisöä
Lisätä näkyvyyttään, tunnettuuttaan ja liiketoimintamahdollisuuksia
Kehittää paikallisia vihreän kehityksen ohjelmiaan yritysten ja kansalaisten kanssa sekä edistää vihreää siirtymää.

Kaikille kaupungeille, jotka hakevat ennen 7. huhtikuuta, tarjotaan hakua edeltävä kelpoisuustarkastus sen selvittämiseksi, voivatko ne jatkaa hakuprosessissa eteenpäin. Aloitteeseen hakevat uudet kaupungit arvioidaan ja täyttäessään vaatimukset ne kutsutaan haastatteluvaiheeseen. Kaupungeille ilmoitetaan niiden lopullisesta hyväksymisestä ennen aloitteen seuraavaa vaihetta vuoden 2023 kesäkuussa.​​​​​​​