Investointituki kehitysmaille -hankkeiden hakukierros on auki

Ulkoministeriö hakee uusien investointituki kehitysmaille -hankkeiden ideoita vuosittain järjestettävillä hakukierroksilla. Seuraavan kierroksen hakuaika päättyy 5.3.2021. Investointituella rahoitetaan taloudellista tai sosiaalista kehitystä edistäviä julkisen sektorin hankkeita kehitysmaissa.

Investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility; PIF) on julkisesti tuettu sekaluotto, jolla rahoitetaan taloudellista tai sosiaalista kehitystä edistäviä julkisen sektorin hankkeita kehitysmaissa. Instrumentilla rahoitetaan investointeja, joihin sisältyy merkittävä osuus suomalaista teknologiaa tai muuta osaamista. Investointien tulee tukea YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Agenda 2030).

Tässä vaiheessa ulkoministeriö hakee niin sanottuja konseptipapereita, joissa esitetään hankkeen idea ja perustiedot. Konseptipaperin voi toimittaa hankkeen toteuttamisesta kiinnostunut suomalainen yritys, kohdemaan julkisen sektorin toimija, hankkeen rahoittamisesta kiinnostunut rahoituslaitos tai kohdemaassa tai kolmannessa maassa toimiva yritys.

PIF-rahoitusinstrumentilla voidaan rahoittaa julkisen sektorin hankkeita sellaisissa vähiten kehittyneissä (LDC), matalan tulotason (LIC) ja alemman keskitulotason (LMIC) maissa, jotka valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera on määritellyt vientiluottotakuukelpoisiksi. Tällä hakukierroksella painotetaan erityisesti hankkeita, joilla on yhteyksiä Business Finlandin ja ulkoministeriön yhteiseen DevPlat -alustaan, josta löytyy lisätietoa Business Finlandin sivuilta.

Tukea voidaan myöntää investointeihin, jotka kohdistuvat esimerkiksi sosiaali-, vesihuolto-, energia-, cleantech-, tai muille kehitysyhteistyökelpoisille sektoreille. Hankkeiden tulee olla linjassa Suomen kehityspoliittisten linjausten (ml. ihmisoikeus- ja tulosperustaisuutta koskevien ohjeiden) kanssa.

Toteuttavan yrityksen tulee olla rekisteröitynyt Suomessa, ja hankkeen suomalaisen sisällön osuuden tulee olla Finnveran hyväksymällä tasolla. Taso määritellään Finnveran kulloinkin voimassa olevassa normistossa. Tällä hetkellä se tarkoittaa yleensä vähintään noin kolmasosan suomalaisuusastetta.

Hakemukset tulee toimittaa osoitteeseen: PIF@formin.fi.

Lisätietoja PIF-instrumentista: https://um.fi/investointituki-kehitysmaille