Investointituki kehitysmaille (Public Sector Investment Facility; PIF) -hankkeiden hakukierros on auki

Investointituki kehitysmaille -rahoitusinstrumentti (Public Sector Investment Facility, PIF) on yksi Suomen kehityspoliittisista rahoitusinstrumenteista. Instrumentin tavoitteena on tukea kehitysmaiden julkisen sektorin investointeja, jotka ovat YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisia ja joissa hyödynnetään suomalaista osaamista ja teknologiaa. Seuraava PIF-instrumentin konseptipapereiden arviointikierros päättyy 4.3.2022.

Lue lisää tämän linkin kautta!

Ensi vuodesta alkaen liikekumppanuustukea voidaan myöntää myös Public Investment Facility -rahoitustukikelpoisen investointihankkeen toteutettavuusselvitykseen (feasibility study). Lue lisää 1.1.2022 uudistuvista ehdoista täällä.