Itään suuntautuneet transitokuljetukset laskivat jyrkästi vuonna 2020

Kuvituskuva: Pexels

Tullin transitokuljetustilaston mukaan Suomen läpi vietiin kauttakulkuna Venäjälle 511 tuhatta tonnia transitotavaraa vuonna 2020. Vähennystä tilastoitiin 15,5 prosenttia vuodesta 2019.

Kuljetetut tonnimäärät laskivat vuosittain koko 2010-luvun vuotta 2017 lukuun ottamatta. 2010-luvun alussa vuosittaiset transitokuljetut tonnimäärät olivat suurimmillaan yli kaksi miljoonaa tonnia.

Tullin transitotilasto sisältää tiedot maantiekuljetuksista, jotka viedään kauttakuljetuksina Suomen läpi itärajan yli tärkeimpien rajanylityspaikkojen kautta. Itään suuntautuva maantietransitotilasto sisältää transitotavaroiden kuljetusmäärät ja arvioidut arvot.

Transitotavarat tulevat Suomen tullirajalle, josta ne passitetaan maanteitse Venäjälle niitä Suomen tullialueella tullaamatta. Transitotilaston tavaroiden tilastointi perustuu idänkaupassa tyypillisiin CN-pohjaisiin yhdistettyihin nimikkeisiin. Maantietransitotilaston tavarat eivät sisälly Suomen ulkomaankaupan tilastoihin.

Kemianteollisuuden tuotteiden, pääasiassa muovien, osuus transitokuljetuksista oli 19 prosenttia. Vientimäärät laskivat 17 prosenttia edellisvuodesta. Määrät kasvoivat vuonna 2019. Teollisuuden koneiden ja laitteiden osuus oli 11 prosenttia, elintarvikkeiden osuus 13 prosenttia sekä tekstiilien, vaatteiden ja jalkineiden osuus yhdeksän prosenttia vuonna 2020.