Järjestöt: Koronatodistus vahvistaisi Suomen kilpailukykyä sekä avointa, turvallista yhteiskuntaa

Hallituksen tulisi edistää digitaalisen koronatodistuksen nopeaa käyttöönottoa, vetoavat Keskuskauppakamari, EK, Suomen Yrittäjät, Palvelualojen työnantajat sekä Tapahtumateollisuus. Digitaalinen koronatodistus olisi ratkaisu, jolla voidaan samanaikaisesti vahvistaa elinkeinoelämän kansainvälistä kilpailukykyä ja mahdollistaa turvallinen, avoin yhteiskunta.

Yli vuoden kestänyt koronaepidemian aiheuttama poikkeusaika on vaikuttanut voimakkaasti jokaisen suomalaisen elämään ja sulkenut yhteiskuntaamme. Epidemian tämänhetkinen myönteinen kehitys ja rokotusten edistyminen antavat pitkään kaivattua toivoa siitä, että elämä normalisoituisi kohti pian alkavaa kesää.

Kulunut vuosi on opettanut sen, että koronaviruksen ja -epidemian käyttäytymistä on kuitenkin mahdotonta varmuudella ennustaa. Suomen tulisi siksi katsoa eteenpäin kesän yli ja rakentaa jo nyt ratkaisuja, joilla pidämme yhteiskuntaa avoinna turvallisesti myös poikkeusaikana.

Digitaalinen koronatodistus olisi ratkaisu, jolla voidaan samanaikaisesti vahvistaa elinkeinoelämämme kansainvälistä kilpailukykyä ja mahdollistaa turvallinen, avoin yhteiskunta. Koronatodistuksen vihreä valo olisi mahdollista saada joko koronarokotteen, tuoreen negatiivisen koronatestituloksen tai hiljattain sairastetun koronainfektion myötä. Koronatodistus kertoisi ainoastaan, että vihreän valon saaneella henkilöllä joku kolmesta vaatimuksesta täyttyy. Se ei siis yksilöisi tarkempia terveystietoja.

Koronatodistuksen käyttöönotto on oleellista koronaepidemiasta pahiten kärsineiden toimialojen, kuten tapahtumateollisuuden ja kotimaisten palveluiden elpymiseksi sekä matkailun kansainvälisen kilpailukyvyn varmistamiseksi. Koronatodistus on jo otettu tai sen käyttöönottoa suunnitellaan Suomen naapurimaissa. Mikäli Suomi jättäisi vastaavan mahdollisuuden toteuttamatta, voisi se tarkoittaa että kansainväliset suurtapahtumat ja tapahtumaturismi suuntaisivat niihin maihin, joissa tapahtumia voidaan varmuudella toteuttaa turvallisesti alkavan kesän sekä myös ensi syksyn ja talven aikana.

Laajasti käyttöön otettuna koronatodistus voisi vahvistaa yleisesti terveysturvallisuutta ja mahdollistaa yhteiskunnan pysyminen avoimena. Samalla se voisi vähentää kansalaisten tuntemaa pelkoa ja tarjoaisi mahdollisuuden toimia vastuullisesti. Rokote-, testi- tai sairastamistietoon perustuva koronatodistus takaisi kansalaisille laajasti yhdenvertaiset mahdollisuudet. Rokotuksen ottamiseen ja aktiiviseen testaamiseen rohkaiseva koronatodistus todennäköisesti lisäisi myös koronatartuntojen tunnistamista ja mahdollistaisi tartuntaketjujen katkaisun nykyistä tehokkaammin.

Koronatodistuksen ei tulisi olla rajoittava tekijä erilaisten palveluiden ja elinkeinoelämän avautumiseksi. Sen sijaan sen tulisi olla koronavilkun ja kasvomaskien tapaan väliaikainen, vahvasti suositeltu tapa jokaiselle pitää huolta siitä tasa-arvoisesta, avoimesta, hyvinvoivasta ja toimivasta yhteiskunnasta, joka Suomi on.

Esitämme, että maamme hallitus edistää nopeasti mahdollisuuksia ja valmistelee tarvittavat lainsäädäntömuutokset koronatodistuksen luomiseksi ja käyttöönottamiseksi laajasti suomalaisessa yhteiskunnassa.

Lisätietoja:

Jyri Häkämies, toimitusjohtaja, Elinkeinoelämän Keskusliitto
(lisätiedot: Riikka Heikinheimo, johtaja p. 046 922 9692 / riikka.reikinheimo@ek.fi)

Juho Romakkaniemi, toimitusjohtaja, Keskuskauppakamari
p. 040 050 5269 / juho.romakkaniemi@chamber.fi

Tuomas Aarto, toimitusjohtaja, Palvelualojen työnantajat Palta ry
p. 040 152 0073 / tuomas.aarto@palta.fi

Mikael Pentikäinen, toimitusjohtaja, Suomen Yrittäjät
p. 040 504 1944 / mikael.pentikainen@yrittajat.fi

Pekka Timonen, puheenjohtaja, Tapahtumateollisuus ry
p. 050 337 4386 / pekka.timonen@tapahtumateollisuus.fi