Kansainvälinen biotalouden kiihdyttämöohjelma startupeille käynnistyy

Jyväskylän ammattikorkeakoulu käynnistää yhteistyössä Valtran, AGCO Powerin, Nesteen ja Innovestorin kanssa kansainvälisen biotalouden kiihdyttämöohjelman, joka on suunnattu biotalouden ja agroteknologian kasvuhaluisille startup-yrityksille. BioBoosters-kiihdyttämöohjelma yhdistää startupit ja kasvuyritykset loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa. Ohjelma tarjoaa osallistujille paitsi räätälöidyn kasvusuunnitelman, myös pääsyn arvokkaisiin teollisiin yhteistyökumppanuuksiin, rahoittajakontakteihin ja ainutlaatuisiin testausympäristöihin.

BioBoosters-kiihdyttämöohjelma yhdistää startupit ja kasvuyritykset loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa. Mukana yhteistyöverkostossa on veturiyrityksiä ja sijoittajia, jotka ovat valmiita tukemaan kiihdyttämössä edistettäviä innovaatioita.

Kiihdyttämöohjelmassa veturiyrityksenä toimiva AGCO Corporation on yhdysvaltalainen pörssiyhtiö, joka on maailman suurimpia traktoreiden ja maatalouskoneiden valmistajia. Yhtiön tuotemerkkejä ovat muun muassa AGCO Power ja Valtra. AGCO Power ja Valtra haluavat tulevassa kiihdyttämöohjelmassa rakentaa yhteistyökumppanuuksia toimialaa kehittävien startuptiimien kanssa.

”Me Valtralla tähtäämme agroteknologian huippupaikalle, sillä meidän pitää pystyä tarjoamaan uusia ratkaisuja asiakkaillemme nopeasti muuttuvassa maailmassa. Odotamme innolla kiihdyttämöohjelman kautta löytyviä innovaatioita, joilla voidaan parantaa maatalouden tuottavuutta, tehokkuutta ja kestävyyttä teknologian avulla”, sanoo Valtran toimitusjohtaja Mikko Lehikoinen.

BioBoosters-kiihdyttämöohjelma tarjoaa osallistujille paitsi räätälöidyn kasvusuunnitelman, myös pääsyn arvokkaisiin teollisiin yhteistyökumppanuuksiin, rahoittajakontakteihin ja ainutlaatuisiin testausympäristöihin. Innovestorin Corporate Venturing on mukana mm. valmennuksen ja rahoituksen kontaktien kautta.

”Innovestor pääomasijoitusyhtiönä tarjoaa mielellään alan startupeille hyödyllisiä kontakteja. Ruoantuotannon arvoketjussa tapahtuu juuri nyt suuri teknologinen harppaus, mikä mahdollistaa alan startupeille merkittävän kasvumahdollisuuden. BioBoosters-ohjelmassa on merkittävä kumppanitiimi, joka pystyy tarjoamaan ohjelmaan mukaan tuleville ainutlaatuisia kontakteja ja valmennusta”, sanoo Matti Härkönen, Partner, Innovestor Corporate Venturing.

Biotalouskampuksen virtuaalinen ja fyysinen testausympäristö sekä kumppanimaatilat ovat tärkeä osa BioBoosters kiihdyttämöohjelmaa, tarjoten biotalouden ja agroteknologian startup-yrityksille mahdollisuuden uusien tuotteiden ja palveluiden testaukseen ja validointiin. Suomessa ainutlaatuisessa ohjelmassa tarjotaan myös valmennusta ja mentorointia liikeidean ja liiketoimintamallin hiomiseen sekä asiakasymmärryksen ja rahoitusvalmiuden kasvattamiseen. Lisäksi kiihdyttämöohjelma yhdistää biotalouden ja agroteknologian startup- ja kasvuyritykset tehokkaasti loppukäyttäjien, sijoittajien ja veturiyritysten kanssa.


Haku maksuttomaan kiihdyttämöohjelmaan avautuu maaliskuussa

Haku BioBoosters kiihdyttämöohjelmaan on avautunut maaliskuussa 2024, ja itse ohjelma käynnistyy kesäkuussa 2024. Ohjelman kesto on kuusi kuukautta, ja osallistuminen on mahdollista sekä virtuaalisesti että paikan päällä, eli tiimit voivat osallistua ohjelmaan mistä päin maailmaa tahansa. Kiihdyttämöohjelmaan osallistuminen on yrityksille maksutonta.

”Biotaloudessa sekä kestävässä ruoantuotannossa on toimialana suurin potentiaali hidastaa ilmastonmuutosta ja edistää hiilensidontaa. Kutsumme BioBoosters-kiihdyttämöohjelman myötä biotalouden ja agroteknologian startup-yritykset ja varhaisen vaiheen kasvuyritykset mukaan yhteistyöhön nopeuttamaan biotalouden ja ruoantuotannon digitaalista siirtymää”, kannustaa Jamk Biotalousinstituutin johtaja Minna Lappalainen.

BioBoosters kiihdyttämöohjelma on osa BioBoosters by Jamk yrityskiihdyttämöä, ja se toteutetaan osana Keski-Suomen Liiton rahoittamaa Finnish Future Farm -projektia. Finnish Future Farm -projektissa luodaan tulevaisuuden fyysinen ja virtuaalinen bio- ja älymaatalouden yhteiskehittämisen ympäristö ja osaamiskeskittymä Saarijärven Biotalouskampukselle. Hankkeen päätoteuttaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaja Pohjoisen Keski-Suomen ammattiopisto. Kumppaneina on lukuisia alan huippuyrityksiä, kuten Valtra, AGCO Power ja Neste, sekä Saarijärven kaupunki.