Kehittyvä Senegal on suomalaisyritysten portti ranskankieliseen Afrikkaan

Senegal on Suomessa tunnettu lähinnä musiikistaan ja jalkapalloilijoistaan. Afrikan läntisimmässä kärjessä sijaitseva 17 miljoonan asukkaan maa on kuitenkin yksi mantereen länsiosan nopeimmin kasvavista talouksista, joka tarjoaa mahdollisuuksia myös suomalaisyrityksille. Pääkaupunki Dakar on merkittävä kansainvälinen keskus, jossa toimii yli 70 suurlähetystöä, kansainvälisiä suuryrityksiä sekä useita YK- ja muita järjestöjä, joista osa hoitaa kaupungista käsin koko läntisen Afrikan toimintojaan.

Dakar on myös suosittu konferenssikaupunki, jossa järjestetään vuosittain lukuisia kansainvälisiä kokouksia ja seminaareja.

Senegalin visiona on tulla nousevaksi taloudeksi vuoteen 2035 mennessä. Tätä tukevat nuori ja eteenpäin pyrkivä väestö (50 % kansasta on alle 20-vuotiaita), isot panostukset koulutukseen, terveydenhoitoon ja infrastruktuuriin sekä ulkomaisten investointien houkuttelu. Kehyksenä toimii maan kehitystä ohjaava Plan Sénégal Émergent (”Nousevan Senegalin suunnitelma”).

Yritysten näkökulmasta liiketoimintaympäristön positiivisina puolina pidetään muun muassa ripeää talouskasvua (vuosina 2014-21 keskimäärin 5,6 % vuodessa), kasvavaa ja kuluttavaa keskiluokkaa, avointa ja myönteistä bisnesilmapiiriä sekä maan turvallisuutta ja vakautta.

Rohkaisevasta kehityksestä ja talouskasvusta huolimatta Senegal on edelleen köyhä maa, jolla on edessään suuria haasteita: 40 % nuorista on vailla minkäänlaista koulutusta, BKT per capita oli vuonna 2021 n. 1600 USD ja suurin osa työssäkäyvistä toimii epävirallisella sektorilla. Maan kansantuotteesta 60 % tulee palveluista, runsaat 20 % teollisuudesta ja runsaat 15 % maataloudesta ja kalastuksesta. Kasvavan nuorison työllistyminen on maan suurin tulevaisuuden haaste.

Kansainvälinen valuuttarahasto arvioi Senegalin talouskasvun kiihtyvän vuonna 2023. Kasvuun liittyen ilmassa on kuitenkin epävarmuustekijöitä, kuten inflaatio, julkisen hallinnon uudistusten toteutuminen sekä öljyn- ja kaasuntuotannon todelliset tulot. Senegalista on löydetty öljy- ja kaasuesiintymiä, joiden hyödyntämistä valmistellaan. Tuotannon on määrä käynnistyä noin vuoden sisällä. Öljyn ja kaasun hyödyntämiseen liittyy paljon odotuksia ja sillä on merkitystä Euroopankin energiamarkkinoilla. Energiasektorin ohella liiketoimintamahdollisuuksia tarjoavat monet muutkin sektorit kuten digitalisaatio, koulutus, rakennusteollisuus, lääketeollisuus, maatalous ja elintarviketeollisuus.

Suomalaisia yrityksiä Senegalin markkinoilla toimii toistaiseksi vain kourallinen: lähinnä kyse on lippulaivayrityksistä kuten Wärtsilä, Nokia, Kone ja Metso Outotec. Kiinnostusta maan markkinoihin on selkeästi laajemminkin.

Markkinoilla toimivat ja sinne pyrkivät yritykset kohtaavat erilaisia kehittyvien maiden haasteita ja epävarmuustekijöitä työntekijöiden alhaisesta koulutustasosta ja raskaaksi koetusta byrokratiasta aina hyvän hallinnon puutteisiin ja yhteiskunnallisiin jännitteisiin, jotka Senegalin osalta liittyvät vuonna 2024 pidettäviin presidentinvaaleihin.

Senegalissa suomalaisia yrityksiä palvelee Dakariin vuonna 2022 perustettu Suomen ensimmäinen ranskankielisessä Länsi-Afrikassa sijaitseva suurlähetystö. Suurlähetystö on osa Team Finland -verkostoa, ja sen pieni tiimi tarjoaa suomalaisille yrityksille mm. neuvontaa, arvovaltapalveluita sekä kontaktien luomista senegalilaisiin toimijoihin. Koska Senegal on kehittyvä maa, yksityisen sektorin kehitysyhteistyöinstrumentit kuten Finnpartnership-liikekumppanuustuki ovat suomalaisyritysten hyödynnettävissä (https://um.fi/kehitysyhteistyon-mahdollisuudet-yksityiselle-sektorille). Myös EU tarjoaa yrityksille erilaisia rahoitusmahdollisuuksia.


Lisätietoja varten ota yhteyttä:
Sähköposti: sanomat.dak(a)formin.fi
Verkkosivut: https://finlandabroad.fi/senegal
Puhelinvaihde: +221 33 843 7153
Käyntiosoite: Avenue des Ambassadeurs/Rue du Portugal, Fann Résidence, Dakar, Senegal


Toivotamme suomalaisyritykset rohkeasti tutustumaan Senegalin markkinoihin!