Maakatsaus: Kiina

Keskuskauppakamarin katsaus on ajantasainen ja päivitetty tietopaketti yrityksille Kiinasta. Asiantuntijoiden kirjoituksissa käsitellään Kiinan liiketoimintaympäristöä, Kiina-riskien hallintaa, Kiinan talouskehitystä sekä maan suhteita Yhdysvaltoihin, EU:hun ja Venäjään.

Yritysten globaali toimintaympäristö on nyt erityisen turbulentti ja maailmankaupan epävarmuus huolestuttaa. Maailma on muuttunut vaikeasti ennakoitavaksi. Ensin pandemia, sitten Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Kiinan Venäjän sotaa ymmärtävä politiikka sekä Taiwaninsalmen tilanne huolestuttavat. Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet ovat voimistuneet.

Talous, turvallisuus, teknologia ja kauppa ovat vahvasti kietoutuneet toisiinsa. Voi sanoa, että parhaillaan luodaan Kiinan ja lännen keskinäisriippuvuuden uusia ehtoja, jossa määritellään kriittiset toimialat turvallisuuden ja huoltovarmuuden näkökulmasta sekä vähennetään ja jopa irti kytketään tiettyjä strategisesti määriteltyjä riippuvuuksia. Valtiot ottavat näin maailmankaupassa suurempaa roolia määritellessään strategisia kauppakumppanuuksia ja kriittisiä riippuvuuksia. Pakotteet ja vientikiellot ohjaavat yritysten ulkomaankaupan suuntia ja yhä useampi toimiala määritellään valtion turvallisuuden näkökulmasta strategiseksi.

Kiinan markkinat ovat valtavat ja mahdollisuuksia on paljon. Poliittisten ja markkinariskien todennäköisyys riippuu hyvin paljon siitä, millä sektorilla yritys toimii. Riskien lisäksi kaupan esteiden määrä on kasvussa. Kiina on EU:n globaalin kaupanestelistauksen kärjessä.

Kiinan merkitys globaaleissa arvoketjuissa on suuri. Maan markkinat ovat kiinnostavat ja kasvavat. Yritysten tietoisuus Kiinaan liittyvistä riskeistä on nopeasti kasvanut. Kiinaan liittyvien liiketoimintariskien arviointi ja varautuminen on nyt tärkeää. Geopolitiikan ymmärtäminen kuuluu jokaisen yritysjohtajan työpöydälle. Ei kaikkia munia yhdessä korissa, on tälläkin hetkellä viisas neuvo yrityksille. Kaupankäynnissä Kiinan kanssa korostuvat ajantasaisen tiedon tärkeys ja riskien hallinta.

Keskuskauppakamarin viime syksyn ja alkuvuoden 2023 vientijohtajakyselyt kertovat selkeästi yrityksissä käynnistyneistä muutoksista, jotka johtuvat maailmankaupan kasvavista jännitteistä.

Kyselyn mukaan yritykset ovat varautuneet geopoliittisiin riskeihin arvioimalla ja monipuolistamalla arvo- ja toimitusketjujaan sekä lisäämällä poliittisten riskien arvioimista heille tärkeillä markkinoilla. Keskuskauppakamarin kyselyn mukaan 27 prosenttia vastaajista kertoo Kiinan merkityksen kauppakumppanina vähenevän lähitulevaisuudessa ja 17 prosenttia kertoo Kiinan merkityksen kasvavan.

Suomen ja Kiinan kahdenvälinen kauppasopimus täyttää kesäkuussa 70 vuotta. Kauppasuhteiden vahvistamiselle löytyy paljon mahdollisuuksia. Koronarajoitusten poistuttua ja maan avauduttua kaupankäynti on jo saanut vauhtia. Mahdollisuuksia suomalaisille yrityksille tarjoutuu mm vähähiilisten ratkaisujen, päästöttömän liikenteen, kiertotalouden, digitalisaation, terveysteknologian ja älykkäiden terveyspalvelujen tarjonnassa.

Ilmastonmuutoksen hillintä on aikamme suurin haaste. Sen ja luontokadon hidastaminen vaatii globaalia yhteistyötä. Työ ilmaston ja luonnon puolesta ei tule onnistumaan ilman yhteistyötä Kiinan kanssa. Tällä hetkellä vihreän siirtymän toteutuminen ja nopeus on riippuvainen Kiinasta saatavista raaka-aineista. Muutokset näihin tuotanto- ja toimitusketjuihin ovat mahdollisia pitkällä tähtäimellä, mutta eivät nopeasti.

Tämä Keskuskauppakamarin katsaus on ajantasainen ja päivitetty tietopaketti yrityksille Kiinasta. Asiantuntijoiden kirjoituksissa käsitellään Kiinan liiketoimintaympäristöä, Kiina-riskien hallintaa, Kiinan talouskehitystä sekä maan suhteita Yhdysvaltoihin, EU:hun ja Venäjään. Edellinen katsauksemme Kiinasta julkistettiin maaliskuussa 2022. Tämän monipuolisen katsauksen syntyyn ovat osallistuneet mm. Ulkoministeriön, Työ- ja elinkeinoministeriön, Suomen Pankin, Business Finlandin ja Ulkopoliittisen Instituutin asiantuntijat. Lämmin kiitos hyvästä yhteistyöstä.


Lenita Toivakka

Kansainvälisten asioiden johtaja

Keskuskauppakamari

Maajohtaja, ICC Suomi