Mahdollisuuksien Moldova - E5P-rahoitusta energiatehokkuus- ja ympäristöhankkeisiin

Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) hallinnoima rahasto EP5 tarjoaa rahoitusta Itä-Euroopan energiatehokkuus- ja ympäristöprojekteihin. Moldovalle suunnattu osuus on 28 milj. € (v. 2029 asti). Myös suomalaisilla yrityksillä on osallistumismahdollisuuksia hankkeisiin. Fokusalueet ovat kaukolämpö, vesihuolto ja jäteveden käsittely, jätteenkäsittely, julkisten rakennusten energiatehokkuus, julkinen liikenne ja katuvalaistus.