Miljoonan euron liiketulos, mahtavaa! Vai onko?

Rahaa tulee kassaan tasaista tahtia, ja tilikauden jälkeen tuloslaskelma näyttää plussaa. Kaikki siis kunnossa. Mutta olisiko voinut mennä vielä paremmin? Mikä takaa sen, että tasaista tulosta syntyy vuosi toisensa jälkeen?

Onko kannattava yritys kustannustehokas?

Se, että yritys tuottaa liikevoittoa, ei automaattisesti tarkoita sitä, että yritys toimisi mahdollisimman kustannustehokkaasti. Jos yrityksen tulos on miinuksella, joutuu sitä todennäköisesti selittämään usealle taholle: muun muassa omistajille, rahoittajille ja yhteistyökumppaneille. Kun tulos on plussalla ja olemassa olevat velvoitteet pystytään hoitamaan, ei selittelyille yleensä ole tarvetta.

Mutta oliko tilikauden miljoonan euron tulos hyvä vai olisiko se voinut olla parempi? Tällainen asia jää usein pohtimatta, mutta voisi olla loppujen lopuksi hyvinkin hyödyllistä. Mikään yritys ei menesty loputtomiin ilman uusia laite-, osaamis- tai tuotekehitysinvestointeja. Tulevaisuuden kilpailukyvyn varmistamiseksi on ehdottoman tärkeää pysyä koko ajan askeleen edellä kilpailijoita. Tämä voi vaatia rahaa – joko jo ansaittua tai lainattua. Yrityksen kannattaa myös miettiä strategisia valintoja, joissa laskenta toimii isona apuna – mahdollisesti tuoden esiin sekä negatiivisia että positiivisia yllätyksiä.

Omaa rahaa yritys tai yrittäjä voi sijoittaa yritykseen halunsa mukaan, mutta lainarahasijoitukset varmistetaan vain toimimalla omaan toimialaan verrattuna kustannustehokkaasti ja kannattavasti. Näin riittävä tai hyvä liiketulos määritellään osin toimialan kautta ja osin sen mukaan, mikä on yrityksen investointitarve tulevaisuudessa. Lisäksi on tarpeen huomioida, kuinka tulevat investoinnit on tarkoitus rahoittaa ja mikä on yrityksen jo olemassa oleva rahoitusrakenne. Toisin sanoen: Mitä yrityksen tuloksella on jo nyt maksettava?

Usein liiketoimintalinjat tai tuotteet eivät ole kannattavuudeltaan yhteneväisiä. Mikä on se tuotealue, jonka tuloilla katetaan myös vähemmän kannattavan tuotteen kuluja? Ja olisiko yritys lopulta kannattavampi, jos osa tuotteista karsittaisiin ja kaikki panokset käytettäisiin kannattavimman osa-alueen kehittämiseen? Entä missä on yrityksen kannalta suurin tulevaisuuden potentiaali ja mitä sen täysipainoinen hyödyntäminen yritykseltä vaatii?

Menestyvän yrityksen tulisi käyttäytyä kuin kannattavuuden kanssa kamppailevan yrityksen

Mitä tekee yleensä sellainen yritys, joka kamppailee kannattavuudensa kanssa? Kun luvut näyttävät miinusta ja yritys joutuu taistelemaan olemassaolostaan, on silloin viimeistään syytä kaivaa talousluvut esiin ja aloittaa säästöjen metsästäminen joka puolelta. Ovatko myyntihinnat liian alhaiset, kustannustaso liian korkea vai molempia?

Kustannusten karsimiseksi aloitetaan mittavat toimet: toimittajia ja alihankkijoita kilpailutetaan, vakuutuksista pyydetään uudet tarjoukset, markkinointia usein vähennetään ja mietitään, vaihdetaanko taukotilaan ostettava kahvi halvempaan.

Käsi sydämellä: Kun yritys menestyy, kiinnitetäänkö huomiota edellä listattuihin asioihin vai onko voinut käydä niin, että kustannustietoisuus ja kulukuri ovat päässeet heikentymään? Voidaanko rehellisesti sanoa, että rahaa ei käytetä liikaa missään toiminnossa? Että ulkopuolisten palveluiden ostoon nyt vain kuluu 600 000 euroa vuodessa eikä siitä ole varaa nipistää 10 % pois?

Ovatko sisäiset laskelmat kunnossa?

Tuloslaskelma ja tase eivät pelkästään riitä, jos halutaan analysoida tarkalla tasolla yrityksen ansaintalogiikkaa ja mahdollisuuksia parantaa tulosta. Myyntihinnat ovat varmimmin tiedossa, sillä täytyyhän asiakasta osata laskuttaa, mutta paljonko yhden myytävän tuotteen tai palvelun tuotantokustannukset ovat? Sisältävätkö kustannukset varmasti kaikki komponentit tuotanto-, varastointi-, markkinointi-, tilaus-, toimitus- ja jälkihoitovaiheineen? Tiedetäänkö kulut tarkalleen vai sinne päin? Saadaanko myyntituloilla katettua myös yrityksen kiinteät kustannukset ja tiedetäänkö täysin, mitä ne pitävät sisällään? Olisiko mahdollista tehostaa toimintaprosessia tai vaikkapa lisätä myyntihintaan varastointikulut, jos jo myytyä tavaraa säilytetään toimittajan tiloissa?

Menestyvä yritys tuntee kustannusrakenteensa läpikotaisin ja seuraa sen kehittymistä aktiivisesti myynnin seurannan rinnalla. Mikäli kustannusten nousua ei voi kompensoida täysimääräisesti nostamalla myyntihintoja (kilpailluilla markkinoilla harvoin voi), on keksittävä keinoja tehdä asiat paremmin eli kustannustehokkaammin. Miten voimme säästää kalliissa konetunneissa? Voidaanko varastointikuluja nipistää? Miten leikataan kuljetuskustannuksia?

Kun kustannusrakenne on tiedossa, haasteisiin pystytään tarttumaan nopeammin, nykyisiä toimintatapoja kyseenalaistetaan varmemmin ja yrityksen menestys taataan myös tulevina vuosina.


Kirsi Huusko, Head of the Unit

Greenstep

Anne Liukkonen, Senior Manager

Greenstep