Miltä Suomen viennin tila näyttää?

Maailmantalous toipuu koronan aiheuttamasta notkahduksesta nopeasti, ja vienti vetää. Maailma on täynnä mahdolisuuksia suomalaiselle osaamiselle. Yhä useamman yrityksen kannattaisi lähteä hakemaan kasvua Suomen rajojen ulkopuolelta.

Suomen viennin kehitys numeroina näyttää viime kuukausina hyvältä. Koronakuopasta on noustu ja virtuaaliset tapaamiset ja vienninedistäminen ovat sujuneet suomalaisilta hyvin. Yritysten odotukset ovat positiiviisia ja Suomen brändi on kunnossa. On selvää, että suomalaisten yritysten osaamista, teknologiaa ja palveluja tarvitaan maailmalla. On hyvä tunnistaa, että Suomen viennin viime vuoden volyymi on kuitenkin kasvanut koronan jälkeen hitaammin kuin kansainvälinen kysyntä. Viennin suuret kasvululuvut viestivät myös kohonneista hinnoista. Työtä siis riittää viennin kasvun vauhdittamiseksi.

Ilmassa on paljon epävarmuutta. Venäjän uhittelu ja lähialueen geopoliittinen tilanne huolestuttaa yrityksiä, samoin jännitteet Yhdysvaltojen ja Kiinan välillä. Globaalit pullonkaulat, kuten logistiikan haasteet, komponenttien saatavuus ja kohoavat kustannukset ovat myös suomalaisten yritysten riesana. Sumusta ja epävarmuudesta huolimatta Suomea, suomalaisia tuotteita ja palveluita tarvitaan maailmalla. Yritysten mahdolllisuudet ovat rajattomat.

Maailmanpoliittinen mosaiikki on sen verran sekava, että 2020-luvulla valta liikkuu ilman yksiselitteistä keskittymää. Ne asiat, joiden piti tuoda meidät yhteen – teknologia, kauppa ja talous – ajavat meitä nyt erilleen. Mitä asialle pitäisi tehdä? Miten edetään?"


Otetaanko oppia Ruotsista?

Monet suomalaiset yritykset ovat aloittaneet kansainvälistymisen lähialueilta Itämeren ympäristöstä. Yhä useammat etsivät kaupantekomahdollisuuksia kauempaakin Aasiasta ja Yhdysvalloista. Jo syntuessään globaalit startupit ovat valmiita valloittamaan koko maailman heti alusta lähtien.

Ruotsi on meille tuttu ja turvallinen kauppakumppani, mutta myös kilpakumppani vientimarkkinoilla. Ruotsista on syytä ottaa oppia monessa asiassa. Ruotsalaiset yritykset ovat menestyneet eri liike-elämän sektoreilla ja lähes kaikkialla maailmassa.”Ruotsilla on monta kansainvälisesti tunnettua yritystä ja brändiä sekä kuluttajasektorilta että teollisuudessa. Voimme oppia paljon ruotsalaisten verkostoista, markkinointipanostuksista ja vahvasta sitoutumisesta kasvuun,” sanoo Patrik Lindfors.


Kiinnostaako Kiinan markkina yhä?

Monet eurooppalaiset yritykset ovat rantautuneet Kiinan markkinoille ja menestyneet siellä. Viime vuosina matkustaminen ja oleskelu Kiinassa on hankaloitunut pandemian vuoksi. Jännitteet Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä sekä toimitusketjujen ongelmat ovat antaneet aihetta pohtia toimintojen uudelleen organisointia. Tilastojenkin mukaan Kiinan talous ei enää kasva yhtä nopeasti kuin aiemmin. On olettavaa, että yritykset miettivät, tarjoaako Kiinan markkina samanlaisia mahdollisuuksia jatkossa kuin nykypäivänä.

”Kiinan markkinat ovat edelleen yksi merkittävimmistä globaaleista markkinoista saksalaisille yrityksille: 71 % yrityksistä aikoo lisätä investointejaan Kiinaan. Vain 4 prosenttia harkitsee maasta poistumista. Kiinan liiketoimintamahdollisuuksien suhteen on kuitenkin nousemassa uusi realismi, joka korvaa aiemman innostuksen,” toteaa Jens Hildebrandt.