Muista Horisontti Euroopan avoimet rahoitushaut

Horisontti Eurooppa on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin keskeinen rahoitusohjelma. Se torjuu ilmastonmuutosta, auttaa saavuttamaan YK:n kestävän kehityksen tavoitteet ja tukee EU:n kilpailukykyä ja kasvua. Ohjelma helpottaa yhteistyötä ja vahvistaa tutkimuksen ja innovoinnin vaikutusta EU:n politiikkojen kehittämiseen, tukemiseen ja täytäntöönpanoon maailmanlaajuisia haasteita unohtamatta. Se tukee huippuosaamisen ja laadukkaiden teknologioiden luomista ja parempaa levittämistä. Katso avoimet rahoitushaut.

Avoinna olevat haut

Avoimet Horisontti Eurooppa -haut

Avoimet Digitaalinen Eurooppa -haut

Avoimet Verkkojen Eurooppa -välineen haut

Avoimet LIFE-haut

Avoimet Erasmus+ -haut

Avoimet EU4Health-haut

Avoimet I3-haut


Kaikki EU-rahoitusohjelmien haut löytyvät komission ylläpitämästä Funding & Tenders -portaalista. Sivustolta voi tarkastella myös tulossa olevia hakuja.