Pk- ja suuryritysten ulkomaankauppa kasvoi vuoden 2021 toisella neljänneksellä

Tullin ulkomaankauppatilaston mukaan pk-yritysten vienti nousi 35,6 prosenttia vuoden 2021 toisella neljänneksellä. Pienten ja keskisuurten yritysten viennin arvo oli 2,7 miljardia euroa ja tuonnin 5,1 miljardia euroa.

Pk-yritysten viennin arvo kasvoi 35,6 prosenttia tuonnin arvon noustessa 15,4 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pk-yritysten osuus oli 16,9 prosenttia tavaroiden viennin kokonaisarvosta ja 30,0 prosenttia tavaroiden tuonnin kokonaisarvosta vuonna 2021.

Suurten yritysten viennin arvo oli vuoden 2021 toisella neljänneksellä 13,0 miljardia euroa ja tuonnin 11,1 miljardia euroa. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna suurten yritysten viennin arvo nousi 21,5 prosenttia ja tuonnin arvo puolestaan nousi 28,2 prosenttia. Vertailuajanjaksolla, vuoden 2020 toisella neljänneksellä sekä vienti että tuonti laskivat merkittävästi.