Biotalouteen ja puurakentamiseen avautumassa uusia mahdollisuuksia Yhdysvalloissa: Pian voidaan rakentaa jopa 18 kerroksisia rakennuksia puusta

Yhdysvalloissa nähdään, että innovatiiviset puutuotteet voivat avata uusia markkinoita ja vahvistaa paikallista taloutta. Yhdysvaltain metsäsektorilla on 300 miljardin dollarin taloudellinen vaikutus vuodessa, ja se työllistää lähes miljoona työntekijää, mutta käyttämätöntä potentiaalia on runsaasti. Kansainväliseen rakennuslakiin ensi vuonna voimaan tulevan muutoksen myötä yritykset voivat rakentaa jopa 18 kerroksisia kaupallisia rakennuksia massiivipuusta. Puurakentamisen mahdollisuudet Yhdysvalloissa tulevat siis kasvamaan jo lyhyellä aikavälillä, joka luo mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille.

Yhdysvaltojen kongressin edustajainhuoneen maatalousvaliokunta järjesti 26.2.2020 kuulemisen aiheesta Innovative Wood Products: Promoting Rural Economies and Healthy Forests. Aiheessa keskityttiin äskettäin hyväksyttyihin säännöksiin, jotka sallivat korkeiden 18-kerroksisien massiivipuurakennusten rakentamisen. Säännökset lisätään ensi vuonna kansainväliseen rakennuslakiin (International Building Code, IBC). Säännöksissä tärkeimpänä muutoksena nousevat esille tiukemmat palotorjuntavaatimukset etenkin korkeammille puurakennuksille, jotka ovat tiukemmat kuin palamattomista materiaaleista rakennettavien rakennusten vaatimukset.

Todistajina kuulemisessa toimivat Joshua Henry, Go Labin toimitusjohtaja, Jennifer S. Cover, Woodwoorksin toimitusjohtaja ja Michael T. Goergen, U.S. Endowment for Forestry and Communities (P3Nano) varatoimitus- ja innovaatiojohtaja.

Viimeaikaiset innovaatiot massiivipuun (mass timber) ja kuitueristyksen (fiber insulation) alalla ovat lisänneet puurakennusten suosiota Yhdysvalloissa. Nanoteknologian käyttöönotto on mahdollistanut nanoselluloosan (nano cellulose) valmistamisen, jota voidaan käyttää lisäaineena moniin sovelluksiin. Yhdysvaltojen ensimmäinen massiivipuun tuotantolaitos valmistuu UPM:n entiseen paperitehtaaseen Maineen. Maine ja Suomi tekevätkin jo yhteistyötä modernin ja kestävän biotalouden tutkimus- ja kehitystyössä. Suomi ja Maine allekirjoittivat aihetta koskevan yhteistoimintasopimuksen lokakuussa 2019.

U.S. Endowment for Forestry and Communitites -säätiö käynnistettiin tukemaan uusien markkinoiden luomista tuomalla yhteen tiedemiehiä, tutkijoita ja yksityistä sektoria. Hanke pyrkii muuttamaan väärää narratiivia siitä, että puiden hakkuu on pahasta. Tosiasiassa kestävästi toteutettuna se on hyödyllinen kaikille osapuolille.

Nanoselluloosaa voidaan tuottaa jo massa-asteikolla ja mistä tahansa (puu)materiaalista. Innovaatio odottaa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston Generally Regarded As Safe Status (GRAS) -hyväksyntää. Suurimmat mahdollisuudet nähdään litiumakkuteknologian parantamisessa, jossa nanoselluloosa voisi kaksinkertaistaa varastointikapasiteetin. Toisaalta myös lisäämällä sitä pienenkin määrän esimerkiksi betoniin, se voi vähentää tuotannon päästöjä reilusti sekä vahvistaa teitä.

Mainen yliopisto tutkii kipsilevylle vaihtoehtoista materiaalia, jossa ei ole kemiallisia lisäaineita, ja joka on kevyempi sekä jolla on alhaisemmat kasvihuonekaasupäästöt. Lisäksi yliopistossa kehitetään kierrätettäviä ja biohajoavia välipalapakkauksia. Myös (puumateriaalin) paahtamista (torrefaction) testataan tällä hetkellä Oregonissa. Se mahdollistaisi vähäarvoisten puumateriaalien markkinat. Sillä on etuja raakaan biomassaan nähden, koska se vähentää kosteutta, lisää energiatiheyttä ja mahdollistaa tuotteen, joka varastoi ja kuljettaa paremmin kuin käsittelemätön biomassa.

Massiivipuuta voidaan tällä hetkellä käyttää pienempiin asuintaloihin, mutta uuden säännön tullessa voimaan vuonna 2021 voivat yritykset rakentaa jopa 18 kerroksisia kaupallisia rakennuksia massiivipuusta. Puurakentamisen mahdollisuudet Yhdysvalloissa tulevat siis kasvamaan jo lyhyellä aikavälillä, joka luo mahdollisuuksia myös suomalaisille toimijoille. Mainen lisäksi Suomi on allekirjoittanut 4.3.2020 yhteistoimintasopimuksen Michiganin osavaltion kanssa, jota kiinnostaa yhteistyö Suomen kanssa erityisesti massiivipuun osalta. Massiivipuu parantaa metsien terveyttä lisäämällä markkinoiden kysyntää useille tuotteille. Se myös lisää ja parantaa maaseudun työpaikkoja esimerkiksi korkean teknologian osaamisella.

Massiivipuun nykyiset markkinavaikuttimet ovat uusiutuvuus; esteettinen vetovoima; rakentamisen nopeus, joka on 25% nopeampi kuin muut tyypilliset materiaalit; työvoimapula ja turvallisemmat työolot, koska rakentaminen tapahtuu pääosin tehtaissa; ja korkeampi rakenteellinen suorituskyky eli materiaali toimii paremmin maanjäristysten ja tuuleen kanssa. Silti räjähtävää kasvua ei ole vielä näkynyt. WoodWorks -järjestön mukaan markkinoille pääsyä hidastavat etenkin väärät käsitykset ja kouluttamisen tarve. Järjestö tekee tiedotustyötä mm. käymällä keskusteluja USA:n puolustusvoimien kanssa massiivipuun käytöstä räjähdystestauksessa. Lisäksi organisaatio keskittyy pääurakoitsijoiden kouluttamiseen mm. hankkeiden hinnoitteluun liittyen.

Lisätietoja biotalouden mahdollisuuksista Yhdysvalloissa sekä Suomen yhteistyöstä Mainen ja Michiganin osavaltioiden kanssa saa suurlähetystön vihreästä taloudesta ja ilmastopolitiikasta vastaavalta lähetystöneuvos Heli Hyypiältä (heli.hyypia (at) formin.fi).


Tekijä:

Daniel Cohen
Projektiavustaja

Suomen suurlähetystöLue aiheesta:MAINE REINVENTS ITS FOREST INDUSTRY

August 25, 2020, 8:00 – 9:00

The webinar is intended to introduce Maine’s partners in Finland to opportunities in Maine and will serve as a foundation for future discussion under the 2019 Finland-Maine MOU.

PROGRAM AND REGISTRATION