Rahoitusta yritysten hankkeisiin kehittyvillä markkinoilla

Suomalaisilla yrityksillä on hyvä maine, osaamista ja teknologiaa, ja ne ovat kestävän kehityksen edelläkävijöitä. Suomalaisten yritysten skaalautuvat ratkaisut sopivat hyvin kehittyvien maiden tarpeisiin Afrikassa ja Aasiassa, joissa markkinat kehittyvät perinteisiä markkinoita nopeammin.

Suomalaiset yritykset voivat hakea rahoitusta innovaatiohankkeisiin ja paikalliseen yhteistyöhön kehittyvissä maissa Business Finlandin Developing Markets Platformin kautta. Developing Markets Platform tarjoaa palveluja myös paikallisesti yhdessä ulkoministeriön, Finnpartnershipin ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa. Lisätietoja saa täältä.


Sopiva rahoitusmuoto löytyy hakemustyöpajassa

Rahoitusta innovaatiohankkeisiin ja paikalliseen yhteistyöhön voi hakea, kun kehittyvällä markkinalla on tunnistettu markkina­mah­dollisuus, tunnistettu paikallisia kumppaneita ja on mahdollisuus kehittää uusia ratkaisuja tai bisnesmalleja, jotka ottavat huomioon YK:n kestävän kehityksen tavoitteet sekä paikalliset tarpeet. Rahoitusta paikalliseen yhteistyöhön on lisäavustus Business Finlandin normaalin rahoituksen päälle.

Pääkohdemarkkinoina ovat Saharan eteläpuoleinen Afrikka, Intia, Vietnam ja Indonesia. Rahoitusta voi hakea myös laajemmin kehittyville markkinoille, jotka kuuluvat kansainvälisen kehitys­avun piiriin.

Lisäksi rahoitusyhteistyö Finnpartnershipin kanssa mahdollistaa myös kansalaisjärjestöjen sisällyttämistä hankerahoitukseen. Finnpartnership ja Business Finlandin hakemustyöpajoista saa laajemmin tietoa kehittyviin markkinoihin liittyvistä rahoitus- ja muista palveluista. Lisätietoja https://bit.ly/2UVaIuv


Kansainväliset referenssit ja verkostot auttavat eteenpäin


Kansainväliset kehitysrahoittajat rahoittavat kehittyviä maita vuosittain noin 150 miljardilla dollarilla. YK tekee vuodessa kestävän kehityksen mukaisia hankintoja noin 20 miljardilla dollarilla. Kestävän kehityksen tavoitteet liittyvät usein ympäristöongelmiin ja tasa-arvoon, mutta monen tavoitteen takana on tarve luoda paikallisiille ja nuorille työpaikkoja ja osallistumismahdollisuuksia.

Yritysten on hyvä hankkia kansainvälisiä referenssejä ja pitää yhteyttä eri rahoittajin, jotta se voi parhaiten päästä mukaan eri projekteihin ja saada niihin rahoitusta kansainvälisillä markkinoilla. Hyvä on myös tunnistaa paikalliset yhteistyökumppanit, joilla on hyvä verkostot ja investointikykyä. Yhteistyökumppanitkin löytyvät usein verkostojen kautta.

Business Finlanding Developing Markets Platform tarjoaa rahoituksen lisäksi tietoa, neuvontaa markkinoista (mukaan lukien YK ja kansainvälisten rahoituslaitosten tarjoamat mahdollisuudet) ja paikallisia kontakteja.

Keskuskauppakamarin kautta yritykset saavat tietoa muun muassa ulkomaankaupan asiakirjoista, pääsevät mukaan maailmanlaajuiseen kauppakamariverkostoon ja 18. bi-lateraaliseen kauppayhdistykseen, joita Keskuskauppakamari tällä hetkellä hallinnoi. Lisätietoja: www.kauppayhdistys.fi