Romanialla riittää haasteita kiertotaloudessa ja kierrätyksessä

Kiertotalouden käsitettä ei vielä laajasti ymmärretä Romaniassa edes kaikkien ministeriöiden tasolla. Romanialaiset kansalaisjärjestöt ovatkin olleet usein edelläkävijöitä yhteiskunnallisissa muutoksissa. Jätehuolto ja kierrätys toimivat huonosti ja roskaaminen on yleistä. Koska ympäristöasioista ei puhuta kouluissa eikä mediassa, ihmisten ympäristötietoisuus ei ole vielä kovin korkealla tasolla. Muutos on kuitenkin väistämättä edessä ja Romanian odotetaan ryhtyvän lähivuosina suuriin investointeihin Green Dealin vaatimukset täyttääkseen. Suomalaisten yritysten on hyvä pitää mielessä Romaniassa avautuvat markkinat sekä kiertotaloudessa että jätteiden käsittelyssä.