Romanian markkinat kannattaa tutkia

Romanian Suomen suurlähettiläs tapasi Suomi-Keskisen Itä-Euroopan maiden kauppayhdistyksen jäseniä 28.1.2020 Helsingissä ja kertoi kuulumisia Romaniasta.

Kuvituskuva: Pexels

Romanian talous on kasvanut voimakkaasti viime vuodet. Bkt:n uskotaan kasvavan vajaa neljä prosenttia vuonna 2020. Vakaa ja ennakoitavissa oleva lainsäädäntökehys ja julkiset investoinnit voisivat parantaa kasvulukuja, mutta valtion menojen kasvu lisää paineita finanssipolitiikkaan. Julkista taloutta tulisikin vakauttaa tulevina vuosina. Hallituksella on paineita nostaa eläkkeitä ja palkkoja. Romanian pankkisektori on kunnossa. Romaniassa on alueellisia kaupunkikeskuksia, joita johtavat edistykselliset pormestarit, joihin on hyvä tutustua ja joihin on hyvä pitää yhteyttä.

Romania liittyi Euroopan unioniin vuonna 2007, jolloin Romaniasta tuli osa sisämarkkinoita, ja se pääsi EU-rahoituksen piiriin. Ranska Saksa ja Yhdysvallat ovat läheisiä yhteistyökumppaneita. Erityisesti suhde Yhdysvaltoihin on tärkeä. Ulkomainen investointiaste on 39 prosenttia.

Romania on 20 miljoonan kuluttajan markkina. Bukarestissa on kaksi miljoonaa asukasta. Elintason parantuessa kulutustavaroiden kysyntä on kasvanut. Romania on kulutus- ja investointi­vetoinen maa, jossa on paljon luonnonvaroja: metsää, öljyä ja kaasua. Romania on tärkeää mustan mullan aluetta. Teollisuuspohja on vahva. Romaniassa on Euroopan nopeimmat nettiyhteydet. Constantan satama on suurin ja syvin satama, ja sen sijainti Mustanmeren rannalla lyhentää kuljetuksiin Euroopasta käytettyä aikaa Välimerelle tai Aasiaan useilla vuorokausilla.

Romanian infrastruktuuria tulisi kehittää ja rakentaa. Turismi ja monet muut alat hyötyisivät toimivasta infrastruktuurista. Infrastruktuurin rakentaminen tarjoaa myös suomalaisille yrityksille liiketoi­mintamahdollisuuksia.

Romanian väestö vanhenee, ja aivovuoto vie koulutetut maailmalle. Noin 20 prosenttia romanialaisista asuu maan ulkopuolella. Nuoret koulutetut ovat lähteneet etsimään töitä Italiasta, Espanjasta, Saksasta, Ranskasta ja Isosta-Britanniasta. Palkkoja on nostettu, ja työvoimakustan­nukset ovat nousseet. Työvoimakustannukset ovat kuitenkin vielä huomattavasti alhaisemmat kuin muualla EU:ssa. Romania pyrkii houkuttelemaan muuttaneita takaisin Romaniaan. Myös verotus Romaniassa on kilpailukyinen verrattuna muihin EU-maihin.

Romanian Suomen suurlähettiläs tapasi Suomi-Keskisen Itä-Euroopan maiden kauppayhdistyksen jäseniä 28.1.2020 Helsingissä.