Romua ja jätettä vietiin viime vuonna miljoona tonnia, turpeen tuonti laskussa

Suomi vei romua ja jätettä viime vuonna noin 454 miljoonan euron arvosta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Viennin arvo kasvoi 17,4 prosenttia edellisvuodesta. Romua ja jätettä on viime vuosina viety noin 400 miljoonan euron edestä vuosittain. Turpeen tuonti on laskussa.

Romun ja jätteen viennin arvo on 2010-luvulla noussut tasaisesti. Romun ja jätteen vienti oli
arvoltaan 0,8 prosenttia koko Suomen viennin arvosta viime vuonna.

Turpeen tuonti laskussa

Turvetta (SITC 3223) tuotiin Suomeen viime vuonna lähes 1,3 miljoonan euron arvosta.
Tuonnin arvo laski 27,1 prosenttia vuodesta 2019. Vuonna 2019 tuonti oli arvoltaan 1,7 miljoonaa euroa.

Turvetta tuotiin viime vuonna Suomeen 37 tuhatta tonnia, kun vuonna 2019 tuontimäärä oli 54 tuhatta tonnia. Turvetta tuotiin vuonna 2020 alkuperämaittain tarkasteltuna eniten Venäjältä.
Turpeen tuonti maasta oli arvoltaan 731 tuhatta euroa ja osuus kokonaistuonnista 57,6 prosenttia.

Tuonti Venäjältä laski viime vuonna 35,1 prosenttia arvon mukaisesti laskettuna. Viron osuus
turpeen tuonnista oli 17,3 prosenttia. Turvetta tuotiin maasta 219 tuhannen euron arvosta,
mikä oli 28,2 prosenttia vuotta 2019 vähemmän. Muita huomattavia tuontimaita olivat
Ruotsi (osuus 9,6 %) ja Latvia (osuus 7,0 %). Turpeen tuonti Latviasta kasvoi jyrkästi viime vuonna.

Tammikuussa 2021 turvetta tuotiin 103 tuhannen euron arvosta. Tuonnin arvo laski 48,7 prosenttia vuoden 2020 tammikuusta.