Suomen ja Yhdysvaltojen välinen kauppa vuonna 2020 tammi-heinäkuussa

Kuvituskuva: Pexels

Vienti Yhdysvaltoihin laski 25,5 prosenttia tammi-heinäkuussa, ylijäämä Yhdysvaltain-kaupassa pieneni viime vuodesta, selviää Tullin tilastosta. Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 25,5 prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,1 miljardia euroa, kun taas viime vuonna vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 11,5 prosenttia.

Suomen tavaravienti Yhdysvaltoihin laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 25,5 prosenttia tammi-heinäkuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli arvoltaan 2,1 miljardia euroa. Viime vuonna vienti Yhdysvaltoihin kasvoi 11,5 prosenttia. Tuonti Yhdysvalloista oli kuluvan vuoden tammi-heinäkuussa arvoltaan 1,1 miljardia euroa, eli 11,0 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä vienti Yhdysvaltoihin laski 13,2 prosenttia ja toisella neljänneksellä 33,4 prosenttia edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä 2,7 prosenttia, mutta laski toisella neljänneksellä 22,3 prosenttia.

Yhdysvaltojen osuus Suomen viennistä oli tammi-heinäkuussa 6,7 prosenttia. Osuus laski edellisvuoden 7,4 prosentista. Tuonnissa Yhdysvaltojen osuus säilyi viime vuoden tasolla 3,4 prosentissa. Yhdysvallat oli tammi-heinäkuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Alankomaiden jälkeen ja Kiinaa edellä. Tuonnissa Yhdysvallat oli seitsemänneksi suurin Viron jälkeen ja Puolaa ennen. Yhdysvaltain tilastoviranomaisten mukaan Yhdysvaltain tavaraviennin arvo laski tammi-elokuussa 16,1 prosenttia ja tavaratuonnin arvo 11,2 prosenttia.

Ylijäämä Yhdysvaltain-kaupassa pieneni kuluvana vuona. Tammi-heinäkuussa kauppataseen ylijäämää kertyi lähes miljardia euroa. Viime vuoden tammi-heinäkuussa ylijäämä oli 1,6 miljardia euroa. Yhdysvallat on suurin ylijäämämaamme. Ylijäämä muodostuu erityisesti metsäteollisuuden tuotteiden, koneiden ja laitteiden, kojeiden ja mittareiden sekä öljyjalosteiden kaupasta. Kuljetusvälineiden, muiden kemianteollisuuden tuotteiden ja malmien sekä metalliromun kauppa on Suomelle alijäämäistä.

Vienti Yhdysvaltoihin laski tammi-heinäkuussa useassa tavararyhmässä. Öljyjalosteiden sekä paperin ja pahvin viennin arvo laski jyrkästi viime vuodesta. Myös koneiden ja laitteiden sekä kojeiden ja mittareiden vienti laski selvästi. Metallien kokonaisviennin arvon lasku oli hieman hitaampaa. Kemianteollisuuden tuotteiden vienti kasvoi tammi-heinäkuussa lääkkeiden ja farmaseuttisten tuotteiden viennin arvon moninkertaistuttua. Myös peruskemikaalien viennin arvo kasvoi. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden tuotantotarvikkeiden vienti laski jyrkemmin kuin vuoden toisella neljänneksellä vastaavaan vuodentakaiseen ajanjaksoon verrattuna, mutta poltto- ja voiteluaineiden vienti laski selvästi jyrkemmin vuoden toisella neljänneksellä kuin ensimmäisellä neljänneksellä.

Koneiden ja laitteiden tuonti Yhdysvalloista laski tammi-heinäkuussa. Laskussa oli myös kojeiden ja mittareiden, metallien sekä kivihiilen tuonti. Tuonnin arvon kasvua tilastoitiin kemianteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden kohdalle. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä teollisuuden tuotantotarvikkeiden ja investointitavaroiden tuonnin arvon lasku oli selvästi hitaampaa kuin vuoden toisella neljänneksellä. Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvon kasvu sen sijaan oli vuoden toisella neljänneksellä nopeampaa kuin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.