Sveitsi – juuri oikea paikka suomalaisille yrityksille

Suomalaisten yritysten, jotka haluavat laajentua maailmanlaajuisille markkinoille, on kysyttävä itseltään: miten ja minne mennä? Maailmanlaajuinen World Value Survey -arvotutkimus osoittaa, että Sveitsin markkinat ovat juuri sopivia suomalaisille yrityksille. Suomea ja Sveitsiä yhdistää, että molemmilla mailla on lähes identtiset arvot, muun muassa korkeat laatu-, tekniikka- ja suunnittelustandardit. Toisaalta Sveitsissä on korkea ostovoima, ja sen kolmella kansallisella kielellä on ihanteelliset lähtö- ja testimarkkinat suurille ympäröiville markkina-alueille kuten Saksa, Ranska ja Italia.

Samanlainen kulttuuri Euroopan sydämessä

Maailmanlaajuinen arvotutkimus, jossa on vertailtu yli 80 maan arvoja vuodesta 2005 alkaen, osoittaa selvästi, että Sveitsi on maailmanlaajuisesti lähinnä Suomea yhteisissä arvoissa ja kulttuurissa. Small talk ei kuulu ydinosaamiseen, mutta asiakaslähtöisyys ja keskittyminen liiketoimintaan on molemmilla osa ydintä. Arvot ja kulttuuri ovat jokaisen tukijalka toimivassa liikesuhteessa, joten Sveitsi on helpoin maa suomalaiselle
yritykselle, joka haluaa laajentua Euroopan kasvumarkkinoille.

Keskeisen sijaintinsa ansiosta Euroopassa suomalaiset yritykset voivat käyttää Sveitsiä keskusalueena. Hyvä infrastruktuuri, sujuva logistiikka ja helpot viranomaissuhteet varmistavat vahvan alun toiminnalle. Sveitsiä keskusalueena hyödyntävät jo nyt monet kansainväliset suuryritykset kuten Google, IKEA tai Tesla. Nämä yritykset käyttävät Sveitsiä testaus- ja innovaatiomarkkinana, kun ne haluavat laajentua Saksaan, Ranskaan ja Italiaan.

Sveitsi on erittäin houkutteleva markkina


Taloudellisesti Sveitsi on yksi houkuttelevimmista kohteista. Tämän osoittavat monet vuosittain suoritettavat riippumattomien kohteiden vertailut, korkea elintaso ja se, että Sveitsissä on suuri määrä kansainvälisten yritysten pääkonttoreita. Sveitsiin ja Keski-Eurooppaan haluavien yritysten määrä on lisääntynyt huomattavasti viime vuosina, joten SFB Partners on siksi laajentanut palveluitaan ja verkostoaan.

SFB Partners tukee suomalaisia yrityksiä ja pohjustaa niiden pääsyä Sveitsiin ja Keski-Eurooppaan. SFB Partnersin suomalais-sveitsiläiset konsultit tarjoavat ammattitaitoista käytännön tukea koko liiketoiminnan kihittämisprosessin aikana. Se tarjoaa muun muassa markkinatutkimuspalvelut ja neuvonantoa paikallisen maaorganisaation perustamiseen, kun suunnitellaan markkinoille tuloa.

Helppo pääsy suomalaisen kumppanin kanssa

Suomalaisten yritysten asiantuntijana SFB Partners on neuvonantaja, joka työskentelee käsi kädessä kaikkien merkittävien vienti- ja tukiorganisaatioiden kanssa kuten Business Finland ja Sveitsin kauppakamariyhteisöt.

"Kansainvälinen ajattelutapa ja se, että sveitsiläiset pitävät Kaurismäestä yhtä paljon kuin modernista tekniikasta, auttaa suomalaisia yrityksiä pääsemään markkinoille helpommin kuin missään muualla", sanoo SFB Partnersin toimitusjohtaja Jouni Epper.

SFP Partners auttaa myös suomalaisia yrityksiä järjestämään erilaisia suunnittelukokouksia ja koulutuksia Sveitsissä, jotta omaan toimintaan voi saada vaikutteita Sveitsin markkinoista ja toimintatavoista. Ratkaisevana tekijänä on Sveitsin markkinoiden tunteminen, pääsy paikallisiin verkostoihin sekä keskusteluyhteys potentiaalisten kumppaneiden sekä mielipidevaikuttajien kanssa.

"Suomalaisilla juurillaan SFB Partners ymmärsi heti tarpeemme ja pystyi avaamaan tarvitsemamme ovet Sveitsissä", sanoo OP Uudenmaan johtaja Markus Sillanaukee.