Tavaraviennin arvo laski kolme prosenttia kesäkuussa

Vienti Saksaan alavireistä, ulkokaupan vienti kasvoi

Suomen tavaraviennin arvo oli kesäkuussa Tullin ennakkotilaston mukaan hieman yli 5,2 miljardia euroa. Viennin arvo laski kolme prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Tuonnin arvo laski kesäkuussa kymmenen prosenttia ja oli hieman alle 5,1 miljardia euroa. Ensimmäisen vuosipuoliskon viennin arvo nousi neljä prosenttia viime vuodesta. Tuonnin arvo vuoden alusta laski prosentin verrattuna viime vuoden tammi-kesäkuuhun.

Kauppatase oli kesäkuussa 195 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-kesäkuun kauppatase kääntyi 130
miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 175 miljoonaa euroa alijäämäinen ja
tammi-kesäkuussa 1,2 miljardia euroa alijäämäinen.

Vienti EU-maihin laski kesäkuussa seitsemän prosenttia ja tuonti EU:sta 14 prosenttia. Vienti EU:n ulkopuolelle
nousi kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta väheni kolme prosenttia kesäkuussa. Tammi-kesäkuussa
vienti EU-maihin kasvoi kaksi prosenttia ja ulkokaupan vienti kuusi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säilyi edellisvuoden tasolla, kun taas tuonti EU:n ulkopuolelta laski kaksi prosenttia.

Vienti Saksaan laski huomattavasti kesäkuussa. Vienti Ruotsiin, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan laski selvästi
hitaammin. Vienti Yhdysvaltoihin, Kiinaan ja Venäjälle kasvoi kesäkuussa. Tuonti Yhdysvalloista kasvoi selvästi,
mutta tuonti Kiinasta kasvoi vain hieman. Tuonti muista suurista kauppakumppaneista laski kesäkuussa. Eniten
laski tuonti Saksasta.

Lähde: Tulli
​​​​​​​