Tavaraviennin arvo nousi 11 maakunnassa tammi-kesäkuussa

Vuoden 2019 tammi-kesäkuussa Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ulkomaankauppatilastojen ennakollisten tietojen mukaan 32,9 miljardia euroa ja tavaratuonnin arvo myös 32,9 miljardia euroa.

Viennin arvo kasvoi kolme prosenttia vuoden 2018 vastaavasta ajanjaksosta, mutta tuonnin arvo säilyi viime vuoden tasolla.

Viennin arvo kasvoi euromääräisesti eniten Kymenlaaksossa, 755 miljoonaa euroa. Maakunnan viennin arvo kasvoi 43 prosenttia viime vuodesta. Kymenlaakson viennin arvon kasvun taustalla oli erityisesti kaasuputkien vienti avomerelle ja Venäjälle. Viennin arvo kasvoi 487 miljoonaa euroa Uudellamaalla (+5 %). Muiden viennin arvoaan kasvattaneiden maakuntien viennin arvon nousu jäi alle sataan miljoonan euron.

Viennin arvo laski Satakunnassa 327 miljoonaa euroa (-15 %) ja Keski-Pohjanmaalla 109 miljoonaa euroa (-11 %). Satakunnan ja Keski-Pohjanmaan viennin arvon laskua selittää raakametallien ja malmien viennin arvon heikkeneminen.

Uudenmaan osuus Suomen tavaroiden kokonaisviennistä kasvoi puoli prosenttiyksikköä ja oli tammi-kesäkuussa 29 prosenttia. Varsinais-Suomen osuus pieneni hieman viime vuodesta ja oli 11 prosentista. Kymenlaakson osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä lähes kahdeksaan prosenttiin. Satakunnan osuus pieneni reilun prosenttiyksikön kuuteen prosenttiin. Muiden maakuntien osuuden muutokset jäivät alle puoleen prosenttiyksikköön.

Uudenmaan osuus koko tavaratuonnin arvosta oli 59 prosenttia tammi-kesäkuussa. Maakunnan tuonnin arvo nousi neljä prosenttia. Osuus kokonaistuonnista nousi noin kaksi prosenttiyksikköä. Tuonnin arvo kasvoi suhteellisesti eniten Pohjois-Karjalassa (+11 %) ja Pohjanmaalla (+10 %). Tuonnin arvo laski eniten Kymenlaaksossa (-49 %) ja Keski-Pohjanmaalla (-34 %). Kymenlaakson tuonnin arvon lasku johtui pääasiassa vuoden 2018 kaasuputkien tuonnista. Keski-Pohjanmaan tuonnin arvon madaltumisen taustalla oli erityisesti metallien ja malmien tuonnin arvon lasku.

Lue lisää​​​​​​​​​​​​​​

Viennin ja tuonnin arvo maakunnittain vuonna 2019 (1-6)