Tavaraviennin arvo nousi 12,5 prosenttia maaliskuussa, vienti Kiinaan nousi maaliskuussa jyrkästi

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 5,7 miljardia euroa maaliskuussa. Viennin arvo oli 12,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 maaliskuussa. Tuonti nousi 11,0 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 6,0 miljardia euroa. Tammi-maaliskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 3,6 prosenttia ja tuonnin arvo 0,6 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Kauppatase oli maaliskuussa 305 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-maaliskuussa alijäämää kertyi 985 miljoonaa euroa. Vuoden 2020 maaliskuussa kauppatase oli 345 miljoonaa euroa alijäämäinen ja saman vuoden tammi-maaliskuussa 1,4 miljardia euroa alijäämäinen.

Paperin ja pahvin vienti laski seitsemän prosenttia, mutta paperimassan vienti kasvoi 67 prosenttia edellisen vuoden maaliskuusta. Puutavaran viennin arvoon tilastoitiin 43 prosenttia kasvua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo nousi seitsemän prosenttia. Öljytuotteiden viennin arvo väheni kolme prosenttia. Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti nousi yhdeksän prosenttia, mutta kuljetusvälineiden viennin arvo laski viisi prosenttia. Turkisnahkojen ja metallien viennin arvo kasvoi jyrkästi.

Öljyn ja öljytuotteiden tuonnin arvo kasvoi 32 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä niiden osien tuonnin arvo 12 prosenttia verrattuna edellisen vuoden maaliskuuhun. Teollisuuden koneiden ja laitteiden tuonnin arvo laski kahdeksan prosenttia. Sähkökoneiden ja -laitteiden tuonnin arvo kasvoi 11 prosenttia. Kasvua tilastoitiin myös malmien ja metallien tuontiin.

Vienti EU-maihin kasvoi maaliskuussa ennakkotietojen mukaan 7,6 prosenttia ja tuonti EU:sta 8,5 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle kasvoi 19,0 prosentti ja tuonti EU:n ulkopuolelta 15,0 prosenttia. Tammi-maaliskuussa 2021 vienti EU-maihin kasvoi 3,0 prosenttia ja ulkokaupan vienti 4,5 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi 0,3 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 1,1 prosenttia.

Vienti Saksaan kasvoi 1,2 prosenttia, vienti Ruotsiin 0,9 prosenttia, vienti Venäjälle 13,2 prosenttia ja vienti Kiinaan 50,5 prosenttia maaliskuussa. Vienti Alankomaihin nousi 5,5 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 18,2 prosenttia, mutta vienti Isoon-Britanniaan laski 1,0 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 4,5 prosenttia ja tuonti Alankomaista 2,5 prosenttia maaliskuussa, mutta tuonti Ruotsista kasvoi 7,3 prosenttia. Tuonti Venäjältä nousi 28,7 prosenttia ja tuonti Kiinasta 22,6 prosenttia. Tuonti Isosta-Britanniasta väheni 19,4 prosenttia maaliskuussa. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.