Tavaraviennin arvosta 12,0 prosenttia jälleenvientiä vuonna 2019

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen tavaraviennin arvo vuonna 2019 oli 65,1 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 2,2 prosenttia vuodesta 2018. Viennin arvosta 7,8 miljardia euroa oli jälleenvientiä, eli muualla kuin Suomessa tuotettujen tavaroiden vientiä.

Jälleenviennin arvo laski 12,0 prosentin tasolle kokonaisviennistä, kun vuonna 2018 osuus oli 12,7 prosenttia. Jälleenviennin arvo laski 3,2 prosenttia edellisvuodesta.

Ruotsi oli vuonna 2019 edellisvuoden tapaan Suomen suurin jälleenvientimaa jälleenviennin arvon mukaan laskettuna. Toiseksi suurin jälleenvientimaa Venäjä säilytti myös asemansa edellisvuodesta. Viro oli kolmanneksi suurin jälleenvientimaa viime vuonna. Seuraavaksi suurimpia jälleenvientimaita olivat Saksa ja Yhdysvallat. Jälleenviennin osuus kokonaisviennin arvosta oli Suomen tärkeimmistä kauppakumppaneista suurin Viron (38,1 %) kohdalla.

Jälleenviennin arvo oli suurin teollisuuskoneiden ja -laitteiden viennissä. Toiseksi suurin jälleenviennin arvo oli sähkökoneiden ja -laitteiden ryhmässä. Kolmanneksi eniten jälleenvietiin öljyjalosteita.