Tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto elokuussa 2021: Tavaraviennin arvo nousi 15,9 prosenttia

Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan 5,1 miljardia euroa elokuussa. Viennin arvo oli 15,9 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 elokuussa, jolloin viennin arvo laski 13,2 prosenttia. Metsäteollisuuden tuotteiden ja öljyjalosteiden viennin arvo kasvoi selvästi.

Tuonti nousi kuluvan vuoden elokuussa 22,2 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,7 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 12,7 prosenttia. Tammi-elokuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 15,7 prosenttia ja tuonnin arvo 15,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vienti Saksaan laski 0,1 prosenttia, mutta vienti Ruotsiin nousi 16,9 prosenttia, vienti Venäjälle 3,7 prosenttia ja vienti Kiinaan 21,9 prosenttia elokuussa. Vienti Alankomaihin kasvoi 27,9 prosenttia, mutta vienti Yhdysvaltoihin laski 15,5 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 45,8 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 5,6 prosenttia ja tuonti Alankomaista 54,1 prosenttia elokuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 34,2 prosenttia ja tuonti Venäjältä 70,3 prosenttia. Tuonti Kiinasta nousi 6,2 prosenttia, mutta tuonti Isosta-Britanniasta laski 3,9 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.