Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin

Kuva:Pexels

Tullin tilastojen mukaan tuonnin keskittyminen voimistui ja viennin keskittyminen pysyi lähes ennallaan.

Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan Suomen vienti on edelleen keskittynyt suurimpien yritysten varaan. Vuonna 2018 viennin kokonaisarvo oli 63,7 mrd. euroa, josta viiden suurimman yrityksen osuus oli 20 prosenttia ja kymmenen suurimman 31 prosenttia. Viiden suurimman yrityksen osuus koko viennin arvosta pysyi samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna, kun taas sadan suurimman yrityksen osuus nousi kaksi prosenttiyksikköä edellisvuodesta.

Vuonna 2018 tuonnin kokonaisarvo oli 66,6 mrd. euroa, josta viiden suurimman yrityksen osuus oli 19 prosenttia ja 10 suurimman 25 prosenttia.

Vuoteen 2018 verrattuna viiden suurimman yrityksen osuus nousi yhden prosenttiyksikön, kun taas kymmenen suurimman yrityksen osuus kokonaistuonnista nousi kaksi prosenttiyksikköä.

Suurten yritysten tuonnin kasvu näkyi selvästi myös tuonnin keskittymisen vahvistumisena. Suomen vienti on kuitenkin keskittyneempää kuin tuonti. Viennin sata suurinta yritystä kattoivat 70 prosenttia koko viennin arvosta, kun tuonnissa sata suurinta yritystä kattoivat hieman yli puolet arvosta. Vuonna 2018 tuontikauppaa käyneitä yrityksiä oli reilu 87 000 ja vientikauppaa käyneitä yrityksiä lähes 19 000.

Vienti nousi EU:n ulkopuolelle

Vienti EU-maihin laski heinäkuussa 3,5 prosenttia, mutta tuonti EU:sta nousi 2,2 prosenttia. Samaan aikaan vienti
EU:n ulkopuolelle nousi 6,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 0,6 prosenttia. Tammi-heinäkuussa vienti EUmaihin kasvoi 1,4 prosenttia ja ulkokaupan vienti 5,9 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi 0,7
prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski 1,6 prosenttia.

Vienti Ruotsiin, Kiinaan, Alankomaihin ja Isoon-Britanniaan laski heinäkuussa. Viennin kasvua tilastoitiin Saksaan,
Yhdysvaltoihin ja Venäjälle. Tuonti Saksasta, Kiinasta ja Ruotsista kasvoi, mutta tuonti Venäjältä, Alankomaista ja
Yhdysvalloista laski.
​​​​​​​

väli