TEM:n tilannekuvasta kokonaiskuva yrityksille myönnetyistä koronatuista

Suomi näyttää toistaiseksi selvinneen koronakriisistä vähäisemmin taloudellisin vaurioin kuin monet muut maat. Yritystuet ja joustavat yt-neuvottelu- ja lomautusmenettelyt ovat osaltaan säästäneet Suomea suurelta konkurssiaallolta. Työ- ja elinkeinoministeriön päivitetty tilannekuva kokoaa yhteen seurantatietoa yrityksistä, työmarkkinoista, TEM:n hallinnonalan palvelukyvystä ja toimintaympäristön muutoksista koronakriisissä. Päähuomiot koskevat tällä kertaa yrityksille myönnettyjä koronatukia sekä lomautustilannetta.

Viime päivien ilmoitukset isoista yt-neuvotteluista ovat osoittaneet, että osa koronaviruksen vaikutuksista voi tulla viiveellä. Ratkaisevaa on, kuinka kauan maailmantalouden ahdinko jatkuu ja joudumme toimimaan poikkeuksellisissa olosuhteissa.

Positiivista kokonaiskuvassa ovat elinkeinoelämän ja kuluttajien luottamuksen nousu, kaupan ja palvelujen liikevaihdon laskun pieneneminen ja positiiviset signaalit Euroopan teollisuudesta. Riskitekijöinä tilanteen pitkittyessä ovat teollisuustuotannon laskun jatkuminen, uusien tilausten laskun jatkuminen, sekä joidenkin toimialojen, kuten matkailun ja meriteollisuuden, haasteet globaalin tilanteen heikentyessä.

Yrityksille suunnatut koronatuet tukeneet yrityksiä kriisissä

Tilannekuvan perusteella TEM-konsernin kriisirahoitus on kohdentunut eniten kärsineille toimialoille.

Business Finlandin yrityksen kehittämiseen suunnattuja tukia ja rahoitusta haki määräaikaan mennessä kaikkiaan 28 715 hanketta. 93 % hakemuksista on käsitelty ja näistä 68% hyväksytty. Avoimia, käsittelyssä oleva hakemuksia vielä noin 1300 kappaletta.

Hyväksyttyjä hankkeita on noin 18 770 ja hankkeille on myönnetty yhteensä noin 912 miljoonaa euroa. Tukimuodot jakautuvat siten, että esiselvitykseen liiketoiminnan häiriötilanteissa on myönnetty noin 79 miljoonaa euroa ja kehitysrahoitukseen liiketoiminnan häiriötilanteissa noin 832 miljoonaa euroa.

Business Finlandin tukea ovat saaneet eniten kaupan ala, rakentaminen, ohjelmisto- ja peli-ala, matkailu- ja ravintola-ala sekä luovat alat.

ELY-keskukset vastaanottivat yhteensä 33 107 hakemusta, joista on käsitelty yhteensä 29 936 kappaletta. Näistä myönteisiä päätöksiä 21 013 kappaletta eli 70 % kaikista hakemuksista. ELY-keskukset ovat myöntäneet rahoitusta yhteensä 295 miljoonaa euroa. Keskimäärin tilanneanalyysiin on myönnetty 6 148 euroa ja kehittämistoimenpiteeseen 32 939 euroa yritystä kohden.

ELY-keskuksen tukea ovat hyödyntäneet eniten tukku- ja vähittäiskauppa sekä majoitus- ja ravitsemistoiminta. Lisäksi eniten tukea saaneiden joukossa on ammatillinen, tieteellinen ja tekninen toiminta, joka sisältää mm. lakiasian- ja laskentatoimen palveluja, liikkeenjohdon konsultointia, arkkitehti- ja insinööripalveluja sekä tieteellistä toimintaa ja tutkimusta.

Yksinyrittäjien tukea on myönnetty tähän mennessä varatusta 250 miljoonan euron tukisummasta arvion mukaan noin 85 miljoonaa euroa. On myös mahdollista, että lopuissa hauissa hakusumma kääntyy nopeampaan nousuun riippuen kuntakohtaisesta hakijamäärästä. Kunnat tulevat raportoimaan myöntämistään tuista vuoden loppuun mennessä yritystasolla.

Valtiokonttorin myöntämää kustannustukea on myönnetty noin 107 miljoonaa euroa. Hakemuksia tuli määräaikaan 31.8. mennessä 12 855, hyväksymisprosentti hakemuksissa on 27 prosenttia. Tuki on tarkoitettu yrityksen kiinteisiin kuluihin ja vaikeasti sopeutettaviin palkkakustannuksiin.

Ravitsemisyrittäjille erikseen suunnattua hyvitystä toiminnan rajoittamisen vuoksi tuli määräaikaan 31.8. mennessä 1 525 hakemusta. Hyväksyttyjä hakemuksia on tähän mennessä 212 kappaletta ja maksettu tukisumma reilut 4,2 miljoonaa euroa. Joukkomaksatuksena hyvityksiä on myönnetty yhteensä 72,47 miljoonaa euroa 6 257 yritykselle. Tukien käsittely on vielä käynnissä. Tuki ravitsemisyritysten uudelleentyöllistämiseen on haettavissa 31.10.2020 saakka.

Konkurssitilanteessa ei edelleenkään näy nousua. Yritykset ovat selviytyneet kesän yli valtion ja omien rahoitus- ja tuki-instrumenttien avulla. Myös konkurssilainsäädännön väliaikainen muutos on vaikuttanut tilanteeseen.

Työ- ja elinkeinoministeriön on käynnistänyt koronatukien vaikutuksista laajan arvioinnin.

Lomautettuja edelleen paljon, mutta luvut olleet laskussa

Lomautettuja oli elokuun lopussa noin 100 000 vähemmän kuin kevään huippuaikana. Kokoaikaisesti lomautettujen työttömien työnhakijoiden määrä on laskenut edelleen elokuun aikana ja oli elokuun viimeisellä viikolla alle 65 000 TEM:n rekisteriseurannan perusteella. Viime vuoteen verrattuna lomautettuja on kuitenkin edelleen moninkertaisesti.

TE-toimistot ovat toistaiseksi saaneet melko vähän ilmoituksia irtisanomisiin johtaneista yt-neuvotteluista, vaikka elokuun lopussa tietoon onkin tullut hälyttäviä uutisia muutamista isojen yritysten yt-neuvottelujen aloittamisista.

Lomautusten perusteella toimialoista majoitus- ja ravintola-alan yritykset ja alueista Lappi ja Uusimaa ovat kärsineet eniten koronakriisistä.