Türkiye-sanan käyttö maan nimen Turkki sijasta alkuperäselvityksissä ja tavaratodistuksissa

Turkki on aloittanut prosessin maan nimen Turkki (englanniksi Turkey) muuttamiseksi muotoon Türkiye. Asiasta annettiin ilmoitus Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille 26.5.2022. Tähän liittyen Turkin kauppaministeriö on ilmoittanut 5.6.2022 Euroopan komission verotuksen ja tulliliiton pääosastolle, että Turkissa käytetään jatkossa maan nimenä ainoastaan sanamuotoa Türkiye, kun laaditaan etuuskohtelua tai muuta kuin etuuskohtelua varten alkuperäselvityksiä ja A.TR.-tavaratodistuksia. Samalla se pyytää, että vastaavasti myös EU:n jäsenmaissa Turkkiin tapahtuvaa vientiä varten laadittavissa asiakirjoissa käytettäisiin sanamuotoa Türkiye.

Muutoksen vaikutukset alkuperäselvityksiin ja A.TR.-tavaratodistuksiin tuonnissa

EU:n virallinen kanta Turkin nimenmuutokseen sekä asiaa koskevat ohjeet ovat vielä kesken. Niitä varten saatetaan joutua tarkistamaan EU:n ja Turkin välisiä lainsäädäntötekstejä ja sopimuksia.

Turkissa nimenmuutokseen liittyvät toimet on kuitenkin jo aloitettu, joten muutos vaikuttaa suoraan Turkista EU-jäsenmaihin tapahtuvaan tuontiin jo ennen EU:n virallista kantaa. Sujuvan tuonnin turvaamiseksi komissio onkin kehottanut EU:n jäsenmaita hyväksymään Turkista tapahtuvassa tuonnissa myös sellaiset tulliasiakirjat, joissa käytetään nimeä Türkiye. Suomen tulli noudattaa komission suositusta ja hyväksyy uudella Türkiye-nimellä Turkissa laaditut tulliasiakirjat.


Muutoksen vaikutukset alkuperäselvityksiin ja A.TR.-tavaratodistuksiin viennissä

Turkki on ilmoittanut, että se hyväksyy muutoksen edellyttämän siirtymäajan aikana unionista tapahtuvassa tuonnissa myös sellaiset tulliasiakirjat, joissa on käytetty nykyisen tulliliittosopimuksen määräysten mukaisia sanamuotoja maan nimestä, kuten Turkey. Unionista Turkkiin suuntautuvassa viennissä on siis edelleen noudatettava voimassa olevia EU:n ja Turkin tulliliittosopimuksen määräyksiä alkuperäselvitysten ja tavaratodistusten laatimisesta.


Tulli tiedottaa mahdollisista muutoksista

Tulli kehottaa Turkkiin vientiä ja tuontia harjoittavia asiakkaita seuraamaan tilannetta aktiivisesti. Tulli ohjeistaa asiakkaita kaikista mahdollisista muutoksista, jotka koskevat tulliasiakirjojen laatimista Turkin ja unionin välisessä kaupankäynnissä.


Lisätietoja:

yritysneuvonta(at)tulli.fi

Lähde ja teksti: Tulli


Lue myös: Turkki on virallisesti vaihtanut nimensä Türkiye:ksi – ei vaikutusta jo aiemmin myönnettyihin ATA carneteihin