Tulli: Suomen ja Ruotsin välinen kauppa + tukitoimenpiteitä Ruotsissa toimiville yrityksille

Tavaravienti Ruotsiin kasvoi viime vuonna, mutta kasvu hidastui edellisvuodesta.

Alijäämä Ruotsin-kaupassa pieneni yhä. Suomen tavaravienti Ruotsiin kasvoi Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 2,1 prosenttia viime vuonna vuoteen 2018 verrattuna ja oli arvoltaan 6,7 miljardia euroa. Vuonna 2018 viennin arvo kasvoi 7,3 prosenttia ja 10,5 prosenttia vuonna 2017. Tavaratuonti Ruotsista oli viime vuonna arvoltaan 7,3 miljardia euroa, mikä oli 1,4 prosenttia edellisvuotta enemmän. Tuonti kasvoi vuonna 2018 hieman nopeammin, 5,0 prosenttia. Vuonna 2017 tuonnin arvo nousi 11,7 prosenttia. Kuluvan vuoden tammikuussa Ruotsiin viennin arvo laski 8,1 prosenttia ja tuonnin arvo 13,3 prosenttia.


Lue lisää


Tukitoimenpiteet Ruotissa toimiville yrityksille

Tietoa tukitoimenpiteistä Ruotsissa toimiville yrityksille löytyy Suomalais-Ruotsalaisen kauppakamarin verkkosivuilta: https://finsve.com/