Tulli: Tavaroiden ulkomaankaupan kuukausitilasto - kesäkuu

Viennin volyymi laski 11,3 prosenttia ja tuonnin volyymi 4,0 prosenttia kesäkuussa. Vientihinnat laskivat hieman tuontihintoja jyrkemmin.

Suomen tavaraviennin arvo laski kesäkuussa 15,0 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 4,5 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 11,3 prosenttia ja vientihinnat 3,7 prosenttia viime vuoden kesäkuusta. Tuonnin arvo laski kesäkuussa 9,6 prosenttia ja oli liki 4,7 miljardia euroa.

Tuontihinnat laskivat 3,0 prosenttia ja tuontimäärät 4,0 prosenttia viime vuoden kesäkuuhun verrattuna. Tammi-kesäkuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 17,3 prosenttia ja tuonnin arvo 12,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Kauppatase oli kesäkuussa 209 miljoonaa euroa alijäämäinen. Viime vuoden kesäkuussa kauppatase oli 80 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-kesäkuussa 2020 kauppataseen alijäämää oli kertynyt lähes 1,7 miljardia euroa. Vuotta aiemmin samalla ajanjaksolla kauppatase oli 10 miljoonaa euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde heikkeni kesäkuussa vuoden 2019 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska vientihinnat laskivat tuontihintoja enemmän. Pisteluku oli kesäkuussa 100,2 ja edellisvuonna 100,9. Vaihtosuhde parani hieman kuluvan vuoden toukokuusta, jolloin pisteluku oli 99,5.

Viime kuukausien tapaan viennin arvoon tilastoitiin laskua useassa päätavararyhmässä kesäkuussa. Kuljetusvälineiden viennin arvon lasku oli 22,3 prosenttia. Öljyjalosteiden viennin arvo laski 49,6 prosenttia.

Metsäteollisuuden tuotteiden vienti yhteensä pieneni 17,0 prosenttia. Paperin ja pahvin viennin arvo laski 18,4 prosenttia ja sahatavaran vienti 7,8 prosenttia. Paperimassan viennin arvo pienentyi 25,3 prosenttia.

Raudan ja teräksen viennin arvoon kirjattiin 43,6 prosenttia laskua. Teollisuuden koneiden ja laitteiden viennin arvo yhteensä nousi 4,8 prosenttia kesäkuussa. Kasvua tilastoitiin myös lääkevalmisteiden, kuparin ja kullan viennin arvoon kesäkuussa.

Poltto- ja voiteluaineiden tuonnin arvo laski 46,3 prosenttia ja kuljetusvälineiden sekä näiden osien tuonnin arvo 11,7 prosenttia kesäkuussa. Myös teollisuuden tuotantotarvikkeiden tuonnin arvo laski, mutta investointitavaroiden tuonnin arvo oli viime vuoden kesäkuun tasolla. Kulutustavaroiden tuonnin arvoon kirjattiin kasvua.

Vienti EU-maihin laski 13,6 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 16,5 prosenttia kesäkuussa. Tuonti EUmaista laski 6,9 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 13,5 prosenttia kesäkuussa. Vienti kaikkiin suurimpiin vientimaihin laski kesäkuussa. Vienti Saksaan laski 17,4 prosenttia, vienti Ruotsiin 10,3 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 27,1 prosenttia. Tuonti Kiinasta kasvoi 34,9 prosenttia ja tuonti Yhdysvalloista 1,4 prosenttia, mutta tuonti muista suurista tuontimaista laski kesäkuussa. Tuonti Saksasta laski 16,8 prosenttia ja tuonti Ruotsista 6,1 prosenttia.

Tammi-kesäkuussa vienti EU-maihin väheni 17,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 17,1 prosenttia. Tuonti EU maista laski samalla ajanjaksolla 10,9 prosenttia ja EU-maiden ulkopuolelta 14,2 prosenttia.​​​​​​​

Englannin- ja ruotsinkieliset tilastot:

2020_k06_en.pdf

2020_k06_sv.pdf