Tulli: Tavaroiden ulkomaankauppa yritystyypeittäin vuonna 2019

Vuonna 2019 viennin kokonaisarvo oli 65,1 mrd. euroa, josta viiden suurimman yrityksen osuus oli 19 prosenttia ja kymmenen suurimman 29 prosenttia.

Viiden suurimman yrityksen osuus koko viennin arvosta laski yhden prosenttiyksikön edellisvuodesta ja kymmenen suurimman yrityksen osuus kaksi prosenttiyksikköä. Sadan suurimman yrityksen osuus pysyi samalla tasolla kuin edeltävänä vuonna. Vuonna 2019 tuonnin kokonaisarvo oli 65,8 mrd. euroa, josta viiden suurimman yrityksen osuus oli 19 prosenttia ja kymmenen suurimman 25 prosenttia.

Osuudet pysyivät samana kuin edellisenä vuonna. Sadan suurimman yrityksen osuus koko tuonnin arvosta laski yhden prosenttiyksikön vuoteen 2018 verrattuna.

Suomen vienti oli keskittynyt suuryrityksille selvästi enemmän kuin tuonti. Viennin sata suurinta yritystä kattoivat 70 prosenttia koko viennin arvosta, kun tuonnissa sata suurinta yritystä kattoivat puolet tuonnin arvosta. Vuonna 2019 tuontikauppaa käyneitä yrityksiä oli lähes 87 000 ja vientikauppaa käyneitä yrityksiä lähes 19 000.
​​​​​​​