Tullin tavaroiden ulkomaankaupan ennakkotilasto Joulukuu 2019: Tavaraviennin arvo kasvoi 13,3 prosenttia, alustoimitus nosti viennin arvoa reippaasti

Suomen tavaraviennin arvo oli joulukuussa Tullin ennakkotilaston mukaan 5,6 miljardia euroa. Viennin arvo oli 13,3 prosenttia suurempi kuin vuoden 2018 joulukuussa. Tuonti sen sijaan laski joulukuussa 1,9 prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 5,3 miljardia euroa. Tammi-joulukuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 1,9 prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonnin arvo väheni 1,4 prosenttia vuodesta 2018.

Kuvituskuva: Pexels

Kauppatase oli joulukuussa 330 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tammi-joulukuussa kauppataseen alijäämää kuitenkin kertyi 710 miljoonaa euroa. Vuoden 2018 joulukuussa kauppatase oli 428 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-joulukuussa 2,9 miljardia euroa alijäämäinen.

Tilastoarvoltaan 931 miljoonan euron alustoimitus Italiaan nosti viennin arvoa tuntuvasti joulukuussa. Ilman alustoimitusta laskettuna joulukuun viennin arvo olisi pienentynyt vuoden 2018 joulukuusta noin kuusi prosenttia. Alustoimituksen lisäksi kokonaisviennin arvoa nosti öljyjalosteiden ja nikkelin viennin arvon nousu. Koneiden ja laitteiden, henkilöautojen, metsäteollisuuden tuotteiden ja muiden metallien viennin arvoon kirjattiin selvää laskua. Jyrkintä arvon lasku oli paperimassan kohdalla. Myös tuonnissa arvon laskua tilastoitiin lähes kaikkien merkittävien tavararyhmien kohdalla. Metallien tuonnin arvoa nosti arvoltaan suuri metallirakenteiden tuonti Saksasta. Kokonaistuonnin arvon laskua selittää myös joulukuussa 2018 Ranskasta tuotu 122 miljoonan euron lentokone.

Vienti EU-maihin kasvoi 24,5 prosenttia, mutta tuonti EU:sta laski 3,9 prosenttia joulukuussa. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 2,0 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi 1,2 prosenttia. Tammi-joulukuussa vienti EU-maihin nousi 1,7 prosenttia ja ulkokaupan vienti 2,3 prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista laski 0,1 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 3,4 prosenttia.

Vienti Ruotsiin ja Kiinaan kasvoi joulukuussa, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski. Vienti Isoon-Britanniaan ja Saksaan laski jyrkästi. Italiaan viennin arvo moninkertaistui vertailukuukaudesta alustoimituksen vuoksi. Tuonti Alankomaista ja Yhdysvalloista laski, mutta tuonti Venäjältä, Saksasta, Ruotsista ja Kiinasta kasvoi.

Katso koko ennakkotilasto​​​​​​​