Uusien kansainvälisen kaupan toimitusehtojen tuntemus on edellytys onnistuneelle kansainväliselle kaupankäynnille

Kansainvälisen kaupan toimivuus vaatii, että sitä koskevat kansainväliset ohjeet ovat jatkuvasti ajan tasalla. Onnistuneen kansainvälisen kaupankäynnin takaamiseksi yritysten täytyy osata uudistuneet Incoterms-toimitusehdot, jotka määrittelevät kansainvälisen kaupan toimituksissa myyjän ja ostajan välistä suhdetta.

Suomalaisyrityksillä on syksy aikaa paneutua uusiin toimitusehtoihin, jotka suositellaan otettavaksi osaksi yritysten kansainvälisiä kauppasopimuksia 1.1.2020 alkaen. Osaava toimitusten hallinta on keskeinen osa suomalaisten yritysten kilpailukykyä, riskienhallintaa ja myös hyvää asiakaspalvelua.

“Kansainvälisten toimitusten osaava ja sujuva hallinta on keskeinen osa yritysten kilpailukykyä kansainvälisessä kaupassa”, muistuttaa Keski-Suomen kauppakamarin toimitusjohtaja Ari Hiltunen.

Hiltusen mukaan ongelmia yrityksissä tuottaa se, että esimerkiksi yrityksen myyjä tai toimitusjohtaja ei tunne toimitusehtoja.

”Mikäli myyjä ei myy oikeilla toimitusehdoilla, koituu se ongelmaksi myöhemmin. On erittäin tärkeää, että oikeita toimitusehtoja käytetään kaupankäynnin onnistumiseksi”, sanoo Hiltunen.

Kauppaprosessien, asiakirjojen ja toimitusehtojen oikealla hallinnalla voidaan nopeuttaa kaupankäyntiä, karsia turhia kustannuksia ja riskejä sekä palvella paremmin asiakkaita. Maakohtaiset vienti- ja tuontimääräysten tuntemus, oikeiden asiakirjamallien käyttäminen sekä toimitusehtojen hallinta tarjoavat lähtökohdat onnistua kaupankäynnissä.

Kansainvälisen kauppakamarin ICC:n Incoterms® -toimitusehdot, kuten EXW, FOB, DDU, CIF ovat kansainvälisessä kaupassa maailmanlaajuisesti käytettyjä ehtoja, joihin viittaamalla kauppasopimuksissa myyjä ja ostaja sopivat tarkemmin tavaran toimitukseen liittyvistä seikoista, kuten kuljetus- ja vakuutussopimuksen tekemisestä, tullauksesta sekä riskin siirtymisestä myyjältä ostajalle.

Helpoin tapa perehtyä muuttuviin toimitusehtoihin on osallistua Keski-Suomen kauppakamarin Uudet Incoterms 2020 -toimitusehdot -koulutukseen 8.10.2019. Koulutuksessa saa tietoa uusista ehdoista, niiden keskeisimmistä muutoksista kaupan osapuolten kannalta ja muutosten vaikutuksista toimitusmuotojen valintaan ja riskienhallintaan.

Lisätietoja Incoterms 2020 –toimitusehdoista ja tilaisuudesta:
https://kskauppakamari.fi/?action=eventregistration&id=1758&aid=65d19983