Viennin volyymi kasvoi 1,1 prosenttia ja tuonnin volyymi 0,9 prosenttia marraskuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski marraskuussa 3,4 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,0 miljardia euroa.

Vientimäärät nousivat 1,1 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 3,6 prosenttia vuoden 2019 marraskuusta.

Tuonnin arvo laski marraskuussa 2,0 prosenttia ja oli 5,1 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 2,5 prosenttia, mutta tuontimäärät nousivat 0,9 prosenttia vuoden 2019 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 13,7 prosenttia ja tuonnin arvo 10,3 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon.

Vienti EU-maihin laski 0,1 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 7,3 prosenttia marraskuussa. Tuonti EU-maista kasvoi 0,3 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski 5,3 prosenttia marraskuussa. Vienti Saksaan kasvoi 9,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 21,8 prosenttia marraskuussa. Vienti Ruotsiin laski 11,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 24,1 prosenttia. Tuonti Saksasta kasvoi 5,2 prosenttia ja tuonti Kiinasta 16,2 prosenttia. Tuonti Ruotsista laski 6,2 prosenttia ja tuonti Venäjältä 36,6 prosenttia.

Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin väheni 12,4 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 15,3 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 8,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 12,9 prosenttia.