Viennin volyymi kasvoi 7,2 prosenttia, tuonnin volyymi laski 4,3 prosenttia helmikuussa

Suomen tavaraviennin arvo nousi helmikuussa 8,0 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 4,8 miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 7,2 prosenttia ja vientihinnat 2,2 prosenttia vuoden 2020 helmikuusta. Tuonnin arvo laski helmikuussa 1,3 prosenttia ja oli lähes 5,2 miljardia euroa.

Tuontihinnat nousivat 4,9 prosenttia, mutta tuontimäärät laskivat 4,3 prosenttia vuoden 2020 helmikuuhun verrattuna. Tammi-helmikuussa viennin yhteenlaskettu arvo laski 1,5 prosenttia ja tuonnin arvo 5,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Metsäteollisuuden lakot vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä vaikuttivat alentavasti vertailukuukauden viennin arvoon ja siten vuoden 2021 helmikuun viennin muutosprosenttiin.

Vienti EU-maihin nousi 10,3 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 5,1 prosenttia helmikuussa. Tuonti EU-maista laski 4,0 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi 3,0 prosenttia helmikuussa. Vienti Saksaan kasvoi 13,6 prosenttia, vienti Ruotsiin 10,7 prosenttia ja vienti Kiinaan 48,5 prosenttia helmikuussa. Myös vienti Isoon-Britanniaan kasvoi helmikuussa, 3,7 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin laski 5,6 prosenttia ja vienti Alankomaihin 16,9 prosenttia. Tuonti Venäjältä kasvoi 1,0 prosenttia, tuonti Ruotsista 3,4 prosenttia ja tuonti Kiinasta 11,8 prosenttia. Tuonti Saksasta laski 3,8 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 27,4 prosenttia.

Tammi-helmikuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin oli viime vuoden tasolla, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski 3,4 prosenttia. Tuonti EU-maista laski samalla ajanjaksolla 5,1 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 5,5 prosenttia.