Viennin volyymi nousi 17,1 prosenttia, tuonnin volyymi 12,4 prosenttia toukokuussa, tavaraviennin arvo kasvoi kesäkuussa

Tuontihinnat nousivat vientihintoja jyrkemmin toukokuussa. Suomen tavaraviennin arvo nousi toukokuussa 28,6 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan 5,2 miljardia euroa. Viennin volyymi nousi 17,1 prosenttia ja vientihinnat 10,7 prosenttia vuoden 2020 toukokuusta.

Tuonnin arvo nousi toukokuussa 24,6 prosenttia ja oli 5,4 miljardia euroa. Tuontihinnat nousivat 12,5 prosenttia ja tuonnin volyymi 12,4 prosenttia vuoden 2020 toukokuuhun verrattuna. Tammi-toukokuussa viennin yhteenlaskettu arvo nousi 11,4 prosenttia ja tuonnin arvo 10,5 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Vertailukuukautena, vuoden 2020 toukokuussa viennin arvo laski 30,4 prosenttia ja tuonnin arvo 25,1 prosenttia.

Vienti EU-maihin nousi 22,9 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 35,9 prosenttia toukokuussa. Tuonti EU-maista nousi 27,5 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 20,4 prosenttia toukokuussa.

Vienti Saksaan kasvoi 42,1 prosenttia, vienti Ruotsiin 5,1 prosenttia ja vienti Kiinaan 45,2 prosenttia toukokuussa. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 23,8 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 58,1 prosenttia toukokuussa. Vienti Alankomaihin laski 1,8 prosenttia. Tuonti Venäjältä laski 4,6 prosenttia, mutta tuonti Ruotsista nousi 35,5 prosenttia ja tuonti Kiinasta 11,7 prosenttia toukokuussa. Tuonti Saksasta nousi 26,7 prosenttia ja tuonti Isosta-Britanniasta 2,1 prosenttia.

​​​​​​​Tammi-toukokuussa yhteenlaskettu vienti EU-maihin nousi 10,5 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle 12,6 prosenttia. Tuonti EU-maista nousi samalla ajanjaksolla 11,5 prosenttia ja EU:n ulkopuolelta 9,1 prosenttia.

Tavaraviennin arvo nousi 23,8 prosenttia kesäkuussa

Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo kasvoi selvästi. Suomen tavaraviennin arvo oli Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,6 miljardia euroa kesäkuussa. Viennin arvo oli 23,8 prosenttia suurempi kuin vuoden 2020 kesäkuussa, jolloin viennin arvo laski 14,2 prosenttia. Tuonti nousi kuluvan vuoden kesäkuussa 21,0 prosenttia vertailukuukaudesta ja oli arvoltaan 5,8 miljardia euroa. Vertailukuukautena 2020 tuonnin arvo laski 7,9 prosenttia. Tammi-kesäkuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 13,7 prosenttia ja tuonnin arvo 12,3 prosenttia viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Vienti Saksaan kasvoi 33,1 prosenttia, vienti Ruotsiin 12,3 prosenttia, vienti Venäjälle 32,0 prosenttia ja vienti Kiinaan 13,4 prosenttia kesäkuussa. Vienti Alankomaihin nousi 12,3 prosenttia ja vienti Yhdysvaltoihin 16,4 prosenttia. Vienti Isoon-Britanniaan nousi 79,0 prosenttia. Tuonti Saksasta nousi 16,9 prosenttia ja tuonti Alankomaista 34,5 prosenttia kesäkuussa. Tuonti Ruotsista kasvoi 24,0 prosenttia ja tuonti Venäjältä 78,2 prosenttia. Tuonti sekä Kiinasta että Isosta-Britanniasta laski 16,6 prosenttia. Ennakkojulkaisun taulusta 6 löytyvät maakohtaiset (25 kpl) viennin ja tuonnin arvot sekä muutosprosentit. Tiedot ovat ennakollisia, joten merkittävät muutokset ovat mahdollisia tilastotietojen täydentyessä.