Vienninedistämismatka vauhdittaa yrityksesi kansainvälistymistä

Kuva: Business Finland

Business Finland järjestää suomalaisille yrityksille yritysryhmävierailuja kohdemaihin sekä vastaanottaa ulkomaisia yritysryhmiä. Vierailut voivat olla ministerivetoisia delegaatiomatkoja (Team Finland -vierailut) tai fokusoituja businessvierailuja.

Team Finland -vierailut voivat myötävaikuttaa merkittävästi yrityksesi kansainvälistymiseen, myyntiin tai tuotekehitysprosessiin. Ministereiden ja korkeiden virkamiesten johtamat vierailut avaavat ovia korkean tason tapaamisiin, mahdollistavat suorat kontaktit kohdemaiden ministeriöihin ja julkisista hankinnoista vastaaviin viranomaisiin sekä tarjoavat verkottumismahdollisuuksia tärkeiden yrityskontaktien kanssa, joita yksittäisen suomalaisyrityksen voi olla vaikea tavoittaa.

Vierailu myös luo tilaisuuden saada medianäkyvyyttä ja esimerkiksi allekirjoittaa sopimuksia ministereiden ollessa läsnä. Matkoilla usein käsitellään ajankohtaisia aiheita, kuten kaupan esteitä, mikä tarjoaa hyödyllistä tietoa uusille markkinoille siirtyessä.

Vierailujen tarkoitus:

  • edistää suomalaisten yritysten vientiä ja kansainvälistymistä, hankkia lisää ulkomaisia investointeja ja kasvattaa ulkomaisten matkailijoiden virtaa Suomeen
  • vahvistaa suomalaisten ja ulkomaisten yritysten yhteistyötä, esitellä suomalainen tarjooma kohdemaassa ja löytää uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisille yrityksille
  • kerätä tietoa kohdemaan uusista markkinoista, tulevista suunnitelmista ja mahdollisista projekteista
  • luoda yhteyksiä paikallisiin päätöksentekijöihin, viranomaisiin, asiakkaisiin ja muihin mahdollisiin kumppaneihin
  • lisätä ymmärrystä kohdemaiden liiketoimintaympäristöstä, yrityskulttuurista ja mahdollisista lainsäädännöllisistä muutoksista, jotka saattavat avata uusia mahdollisuuksia suomalaisille yrityksilleKuva ja tekstit: Business Finland