Vienti Alankomaihin laski hieman tammi-syyskuussa

Ylijäämä Alankomaiden-kaupassa jatkoi kasvuaan kuluvana vuonna

Suomen tavaravienti Alankomaihin väheni Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan kolme prosenttia tammi-syyskuussa viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Vienti oli arvoltaan noin kolme miljardia euroa.

Kuva: Pexels

Tuonti Alankomaista oli samalla ajanjaksolla arvoltaan hieman yli 2,5 miljardia euroa. Tuonnin arvo oli kuusi prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienempi. Välityskaupalla on huomattava osuus Alankomaiden kanssa käydyssä kaupassa.

Alankomailla ja erityisesti Rotterdamin satamalla on keskeinen asema kansainvälisen kaupan jälleenviennissä, mm. öljytuotteiden, kemikaalien ja metallien kaupassa. Suomen ja Alankomaiden välisen kaupan muutokset
johtuvat siis osaksi raaka-aineiden maailmanmarkkinahintojen ja maailmankaupan kehityksestä.

Alankomaiden osuus Suomen tavaraviennistä oli tammi-syyskuussa 6,3 prosenttia. Osuus madaltui
edellisvuoden vastaavan ajanjakson 6,7 prosentista. Tuonnissa Alankomaiden osuus heikkeni edellisvuoden
tammi-syyskuun 5,5 prosentista 5,2 prosenttiin. Alankomaat oli tammi-syyskuussa Suomen neljänneksi suurin vientimaa Yhdysvaltojen jälkeen ja Venäjää edellä. Tuonnissa Alankomaat oli viidenneksi suurin Kiinan jälkeen ja Yhdysvaltoja ennen. Sijat sekä viennissä että tuonnissa olivat samat myös viime vuonna.

Suomen kauppa Alankomaiden kanssa on ollut Suomelle ylijäämäistä 2010-luvulla vuotta 2014 lukuun
ottamatta. Kuluvan vuoden tammi-syyskuussa kauppataseen ylijäämää kertyi 487 miljoonaa euroa. Viime vuoden tammi-syyskuussa ylijäämä oli 443 miljoonaa euroa ja koko vuonna 667 miljoonaa euroa.

Suomi vie Alankomaihin pääasiassa metalleja, öljyjalosteita ja muita kemianteollisuuden tuotteita, sekä
vähäisemmässä määrin koneita ja laitteita sekä metsäteollisuuden tuotteita. Teräksen ja sinkin vienti laski alkuvuonna sekä vientimäärien että -hintojen laskun vuoksi. Öljyjalosteiden vientimäärät nousivat, mutta vientihintojen lasku veti viennin arvon laskuun. Metsäteollisuuden tuotteiden viennin arvo laski hieman.

Sähköteknisten koneiden ja laitteiden vienti Alankomaihin kasvoi sen sijaan selvästi tammi-syyskuussa. Tietokoneiden ja niiden osien tuonti Alankomaista laski tammi-syyskuussa. Myös malmien ja kemianteollisuuden tuotteiden tuonnin arvo laski. Kasvua tilastoitiin öljyjalosteiden ja elintarvikkeiden tuontiin.

Lue lisää tullin tilastosta:

Suomen vienti Alankomaihin​​​​​​​