Vienti ja tuonti EU-maiden kanssa laski, tuonti Kiinasta kasvoi tammikuussa

Tavaraviennin arvo laski 18,3 prosenttia.

Vienti EU-maihin laski tammikuussa 21,4 prosenttia ja tuonti EU:sta väheni 4,5 prosenttia. Samaan aikaan
vienti EU:n ulkopuolelle pieneni 13,2 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta laski 2,5 prosenttia.

Viime vuoden tammikuun 544 miljoonan euron laivatoimituksen vuoksi vienti tärkeimpään kauppakumppanimaahan Saksaan puolittui tämän vuoden tammikuussa. Myös vienti Ruotsiin ja Yhdysvaltoihin, samoin kuin Kiinaan ja Iso-Britanniaan, pieneni. Vienti Alankomaihin kasvoi hieman. Tuonti Saksasta, Venäjältä ja Ruotsista laski noin kymmenyksellä tammikuussa. Tuonti Kiinasta nousi hieman ja tuonti Iso-Britanniasta pysyi suunnilleen viime vuoden tammikuun tasolla.
​​​​​​​