Vienti Ranskaan laski vuonna 2020, mutta nousi vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä, metsäteollisuuden tuotteiden vienti Ranskaan laski viime vuonna

Suomen tavaravienti Ranskaan laski Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan 5,1 prosenttia viime vuonna vuoteen 2019 verrattuna ja oli arvoltaan 1,8 miljardia euroa. Viennin arvo kasvoi 7,3 prosenttia vuonna 2019, mutta laski 1,8 prosenttia vuonna 2018. Tavaratuonti Ranskasta oli viime vuonna arvoltaan 1,9 miljardia euroa, mikä oli 10,4 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Tuonti kasvoi 7,1 prosenttia vuonna 2019. Vuonna 2018 tuonnin arvo laski 14,2 prosenttia.

Tuonti Ranskasta laski viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 2,6 prosenttia, toisella neljänneksellä 43,0 prosenttia, nousi kolmannella neljänneksellä 23,6 prosenttia ja laski viimeisellä neljänneksellä 9,9 prosenttia. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä tuonnin arvo laski 27,9 prosenttia viime vuodesta.

Ranskan osuus Suomen viennistä oli viime vuonna 3,2 prosenttia. Osuus nousi hieman vuodesta 2019. Tuonnissa Ranskan osuus oli myös 3,2 prosenttia, kun se vuonna 2019 oli 3,3 prosenttia. Kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa Ranskaan vienti oli 3,1 prosenttia kokonaisviennin arvosta ja tuonti Ranskasta 2,7 prosenttia kokonaistuonnin arvosta.