Vientimäärät kasvoivat selvästi, mutta vientihinnat laskivat joulukuussa

Tullin tavaroiden ulkomaankaupan joulukuun tilastosta ilmenee, että tuontihintoihin kirjattiin nousua, mutta tuontimääriin laskua.

Vienti EU-maihin kasvoi 25 prosenttia, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski kaksi prosenttia joulukuussa. Vienti
Italiaan moninkertaistui laivatoimituksen vuoksi. Vienti Ruotsiin ja Venäjälle kasvoi, mutta vienti muihin suuriin
vientimaihin laski joulukuussa.

Tuonti EU-maista laski kolme prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta nousi prosentin joulukuussa. Tuonti Venäjältä, Kiinasta ja Saksasta kasvoi, mutta tuonti Ruotsista ja Alankomaista laski joulukuussa. Vienti Isoon-Britanniaan laski 23 prosenttia joulukuussa ja viisi prosenttia tammi-joulukuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta kasvoi neljä prosenttia joulukuussa, mutta laski kolme prosenttia tammi-joulukuussa.

Tammi-joulukuussa sekä vienti EU-maihin että EU:n ulkopuolelle kasvoi kaksi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista oli vuodentakaisella tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme
prosenttia.


https://tulli.fi/tilastot/tilastojulkaisu/-/asset_publisher/tavaroiden-ulkomaankaupan-kuukausitilasto-joulukuussa-2019