Vientimäärät laskivat merkittävästi, mutta vientihintojen lasku oli hitaampaa marraskuussa

Myös tuontimäärät ja -hinnat laskivat.

Kuvituskuva: Pexels

Suomen tavaraviennin arvo laski marraskuussa 12,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,1 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 11,0 prosenttia ja vientihinnat tasan yhden prosentin vuoden 2018 vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo laski marraskuussa 9,8 prosenttia ja oli noin 5,2 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 3,0 prosenttia ja tuontimäärät 7,0 prosenttia vuoden 2018 marraskuuhun verrattuna. Tammi-marraskuussa viennin arvo kasvoi 0,9 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 1,5 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Kauppatase oli marraskuussa 143 miljoonaa euroa alijäämäinen. Tammi-marraskuussa kauppatase oli noin miljardi euroa alijäämäinen. Vuoden 2018 marraskuussa kauppatase oli 13 miljoonaa euroa alijäämäinen ja tammi-marraskuussa noin 2,5 miljardia euroa alijäämäinen. Yksikköarvoindeksin mukaan laskettu ulkomaankaupan vaihtosuhde1 parani marraskuussa vuoden 2018 vastaavaan kuukauteen verrattuna, koska tuontihinnat laskivat vientihintoja nopeammin. Pisteluku oli marraskuussa 98,8 ja edellisvuonna 96,9. Vaihtosuhde heikkeni vuoden 2019 lokakuusta, jolloin pisteluku oli 103,2. Lähes kaikkien päätavararyhmien viennin arvo laski marraskuussa. Koneiden ja laitteiden vienti laski.

Henkilöautojen viennin arvon lasku oli nopeampaa. Öljyjalosteiden ja muiden kemianteollisuuden tuotteiden vienti väheni myös. Paperimassan viennin arvo laski jyrkästi vientihintojen pudottua, ja myös paperin ja pahvin viennin arvon lasku oli huomattavaa. Niin ikään mekaanisen metsäteollisuuden tuotteiden vientiin tilastoitiin laskua. Raudan ja teräksen viennin arvon laskua selittää osin vertailukuukauden arvoltaan huomattava kaasuputkien vienti. Nikkelin viennin arvoon kirjattiin marraskuussa nousua. Myös lääketieteellisten kojeiden, generaattoreiden ja moottoreiden osien sekä elintarvikkeiden viennin arvo kasvoi. Kaikkien pääryhmien tuonnin arvo laski marraskuussa.

Vienti EU-maihin laski 14 prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle yhdeksän prosenttia marraskuussa. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi selvästi marraskuussa, mutta vienti muihin suurimpiin vientimaihin laski. Tuonti EU-maista laski yhdeksän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 12 prosenttia marraskuussa. Tuonti kaikista suurimmista tuontimaista laski marraskuussa. Vienti Isoon-Britanniaan laski 29 prosenttia marraskuussa ja neljä prosenttia tammi-marraskuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta laski seitsemän prosenttia marraskuussa ja neljä prosenttia tammi-marraskuussa. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin säilyi vuoden 2018 tasolla, mutta ulkokaupan vienti nousi kolme prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista oli vuodentakaisella tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski neljä prosenttia.


Lue lisää Tullin ulkomaankaupan tilastosta​​​​​​​