Vientimäärät laskivat, mutta vientihinnat nousivat hieman lokakuussa

Kauppataseen alijäämä oli selvästi viime vuotta pienempi tammi-lokakuussa.

Kuva: Pexels

Suomen tavaraviennin arvo laski lokakuussa 2,1 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan lähes 5,7 miljardia euroa. Vientimäärät laskivat 2,0 prosenttia, mutta vientihinnat nousivat 0,3 prosenttia viime vuoden vastaavasta kuukaudesta. Tuonnin arvo laski lokakuussa 6,0 prosenttia ja oli myös noin 5,7 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 5,5 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 1,0 prosenttia vuoden 2018 lokakuuhun verrattuna. Tammi-lokakuussa viennin arvo kasvoi 2,2 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Vienti EU-maihin laski kolme prosenttia ja vienti EU:n ulkopuolelle prosentin lokakuussa. Vienti Saksaan, Kiinaan ja Venäjälle kasvoi lokakuussa, mutta vienti Ruotsiin ja Alankomaihin laski. Tuonti EU-maista laski seitsemän prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta neljä prosenttia lokakuussa. Tuonti Venäjältä, Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi hieman, mutta tuonti Saksasta, Ruotsista ja Alankomaista laski. Vienti Isoon-Britanniaan kasvoi 11 prosenttia lokakuussa, mutta laski prosentin tammi-lokakuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta laski kaksi prosenttia lokakuussa ja kolme prosenttia tammi-lokakuussa. Tammi-lokakuussa vienti EU-maihin kasvoi prosentin ja ulkokaupan vienti neljä prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista kasvoi myös prosentin, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia.

Tavaraviennin arvo laski 12,1 prosenttia marraskuussa Viennin arvoon laskua lähes kaikissa merkittävissä tavararyhmissä Suomen tavaraviennin arvo oli marraskuussa Tullin ennakkotilaston mukaan lähes 5,1 miljardia euroa.

Marraskuun ennakkotilasto

Viennin arvo oli 12,1 prosenttia pienempi kuin vuoden 2018 marraskuussa. Tuonti laski marraskuussa 10,4 prosenttia ja oli arvoltaan hieman alle 5,2 miljardia euroa. Tammi-marraskuussa yhteenlaskettu viennin arvo nousi 0,9 prosenttia, mutta yhteenlaskettu tuonnin arvo väheni 1,6 prosenttia vuodesta 2018.

Vienti EU-maihin laski marraskuussa 13,8 prosenttia ja tuonti EU:sta 9,5 prosenttia. Samaan aikaan vienti EU:n ulkopuolelle laski 9,6 prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta 11,7 prosenttia. Tammi-marraskuussa vienti EU-maihin laski 0,4 prosenttia, mutta ulkokaupan vienti kasvoi 2,7 prosenttia.

Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista nousi 0,1 prosenttia, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski 4,1 prosenttia. Vienti Yhdysvaltoihin kasvoi marraskuussa, mutta vienti muihin suuriin kauppakumppaneihin laski. Vienti Isoon-Britanniaan ja Kiinaan laski selvästi. Tuonti suurimmista tuontimaista laski marraskuussa. Jyrkintä tuonnin lasku oli Alankomaiden kohdalla.

-