Vientimäärät nousivat hieman, mutta vientihinnat laskivat elokuussa

Suomen tavaraviennin arvo laski elokuussa 1,2 prosenttia vuoden takaisesta Tullin ulkomaankauppatilastojen mukaan. Vienti oli arvoltaan hieman yli viisi miljardia euroa. Vientimäärät nousivat 0,3 prosenttia, mutta vientihinnat laskivat 0,6 prosenttia edellisvuoden vastaavasta kuukaudesta.

Tuonnin arvo laski elokuussa kuusi prosenttia ja oli noin 5,3 miljardia euroa. Tuontihinnat laskivat 6,0 prosenttia, mutta tuontimäärät kasvoivat 2,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Tammi-elokuussa viennin arvo kasvoi 2,6 prosenttia, mutta tuonnin arvo laski 0,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavalta ajanjaksolta.

Vienti EU-maihin säilyi viime vuoden tasolla, mutta vienti EU:n ulkopuolelle laski kolme prosenttia vertailukuukaudesta elokuussa. Vienti Ruotsiin, Venäjälle ja Saksaan kasvoi elokuussa, mutta vienti Yhdysvaltoihin, Isoon-Britanniaan ja Alankomaihin laski. Tuonti EU-maista laski neljä prosenttia ja tuonti EU:n ulkopuolelta yhdeksän prosenttia elokuussa. Tuonti Ruotsista, Kiinasta ja Yhdysvalloista kasvoi, mutta tuonti Saksasta, Venäjältä ja Alankomaista laski. Vienti Isoon-Britanniaan laski 17 prosenttia elokuussa ja viisi prosenttia tammi-elokuussa. Tuonti Isosta-Britanniasta laski 13 prosenttia elokuussa ja neljä prosenttia tammi-elokuussa.

Tammi-elokuussa vienti EU-maihin kasvoi yhden prosentin ja ulkokaupan vienti viisi prosenttia. Samalla ajanjaksolla tuonti EU-maista säily viime vuoden tasolla, mutta tuonti EU:n ulkopuolelta laski kolme prosenttia.

Elokuun tullin tilasto