Your Europe -verkkopalvelu on väylä EU:n sisämarkkinoille

Uudistuneeseen Your Europe -verkkopalveluun on koottu yhteen paikkaan tiedot ja neuvontapalvelut kansalaisten ja yritysten sisämarkkinaoikeuksista. Jatkossa myös pääsy monien viranomaisten sähköisiin asiointipalveluihin on mahdollista Your Europe -verkkopalvelun kautta. Tavoitteena on, että käyttäjien tulisi pystyä toimittamaan tietyt asiakirjat tai tiedot viranomaiselle vain kerran, jolloin dokumentteja ei tarvitse toimittaa uudelleen toisen EU-maan viranomaiselle.

Tavaroiden, palvelujen, pääoman ja ihmisten vapaa liikkuvuus on Euroopan unionin keskeinen periaate. EU-kansalaiset ja yritykset eivät kuitenkaan aina ole tietoisia oikeuksistaan EU:n sisä-markkinoilla.

Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat asettaneet tavoitteita kattavammasta ja käyttäjäystävällisemmästä sisämarkkinatiedosta. Vuonna 2018 EU antoi asetuksen yhteisen digitaalisen palvelu-väylän perustamisesta (Single Digital Gateway, SDG-asetus). Tavoitteena on tarjota EU-alueen kansalaisille ja yrityksille helppo pääsy viranomaisten tietoihin, sähköisiin asiointipalveluihin sekä neuvonta- ja ongelmanratkaisupalveluihin. Tarkoituksena on lisätä, täydentää ja selkeyttää sisämarkkina-asioita koskevaa, verkossa jo olevaa tietoa ja koota ne yhteen paikkaan. Asetus kattaa hyvin laajasti erityyppisiä sisämarkkina-asioita, jotka koskevat esimerkiksi matkustamista, koulutusta, liiketoiminnan harjoittamista, työntekijöitä, veroja sekä sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

Tavoitteena on, että kansalaiset ja yritykset löytävät tietoa helpommin ja pystyvät näin hyödyntämään paremmin sisämarkkinaoikeuksiaan. Tiedot ja palvelut löytyvät nyt yhdestä osoitteesta Your Europe -verkkopalvelusta.

Uudistettu Your Europe -palvelu tarjoaa kattavasti sekä kansallisia että EU-tason käytännön perustietoja EU:n kansalaisille ja yrityksille. Portaalista löytyvän tukipalvelun avulla käyttäjät löytävät tärkeimmät EU:n tai kansalliset palvelut henkilökohtaista neuvontaa varten. Sivustoa kehitetään saadun palautteen avulla palvelemaan käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin.

Vuoteen 2024 mennessä Your Europe tarjoaa:

  • Pääsyn 21 digitaaliseen palveluun kaikissa EU-maissa: Tärkeimmät hallinnolliset prosessit eri EU-maissa tulee olla saatavilla verkossa.
  • Rajat ylittävät digitaaliset julkiset palvelut: Käyttäjien tulisi päästä käyttämään sähköisesti toisten EU-maiden julkisia palveluita.
  • Yhden kerran -periaate: Käyttäjien tulisi pystyä toimittamaan tietyt asiakirjat tai tiedot (esimerkiksi tutkintotodistus tai kaupparekisteriote) viranomaiselle vain kerran. Dokumentteja ei tarvitse toimittaa uudelleen toisen EU-maan viranomaiselle.
​​​​​​​