Yritykset pääsevät asettamaan tieteeseen perustuvia luontotavoitteita Sitran ja FIBSin kokeiluhankkeessa

Kuva Topias Dean, Sitra

FIBS ja Sitra tarjoavat luontotyöhön sitoutuneille yrityksille mahdollisuuden pilotoida uutta Science Based Targets for Nature -ohjeistoa. Haku pilottiryhmään päättyy 3.3.

Hyvinvointimme ja taloutemme ovat täysin riippuvaisia luonnon monimuotoisuudesta, joka katoaa maailmassa kiihtyvää vauhtia. Luonnon köyhtyminen vaikuttaa myös yrityksiin, sillä käytännössä kaikki liiketoiminta on joko suoraan tai epäsuorasti riippuvaista luonnosta.

Kansainvälinen Science Based Targets Network (SBTN) -verkosto kehittää parhaillaan yrityksille ja kaupungeille ohjeistoa tieteeseen perustuvien luontotavoitteiden asettamiselle. Ohjeisto vastaa tarpeeseen saada työkaluja vaikuttavan ja vertailukelpoisen luontotyön tueksi. Verkoston vuonna 2015 julkaisema ohjeisto ilmastotavoitteille on jo laajasti käytössä ympäri maailman.

Sitran rahoittama FIBSin kokeiluhanke tarjoaa nyt luontotyöhön sitoutuneille yrityksille mahdollisuuden pilotoida uutta ohjeistoa ensimmäisenä Suomessa.

Keväällä käynnistyvä hanke tarjoaa asiantuntija- ja vertaistukea luontotavoitteiden asettamiseen.

”Monet yritykset ovat kaivanneet käytännön työkaluja luontovaikutusten tunnistamiseen ja mittaamiseen. Kokeiluhanke tarjoaa tähän käytännön tukea,” kertoo Sitran kiertotalousasiantuntija Tim Forslund.

“KiertotalousKiertotalous on tärkeä osa luontovaikutusten hallintaa yrityksissä. Toivomme, että hanke auttaa myös tuomaan kiertotalouden uusilla tavoillla osaksi liiketoimintaa”, jatkaa Forslund.


Kokeiluhanke tarjoaa asiantuntijatukea ja mahdollisuuden sitoutua luontotavoitteisiin etujoukoissa

Yritykset voivat hakea kokeiluhankkeeseen 3.3.2022 asti FIBSin verkkosivuilla. Mukaan valitaan 8–10 yritystä. FIBS valitsee mukaan pääsevät yritykset.

Pilottiryhmä kokoontuu neljä kertaa vuoden 2022 aikana. Tapaamisissa perehdytään tieteeseen perustuviin luontotavoitteisiin sekä yritysten mahdollisuuksiin soveltaa ja pilotoida tavoitteita omassa toiminnassaan. Yritykset saavat tukea oppien, metodien ja työkalujen viemiseen osaksi omaa luontotyötään. Samalla osallistujat saavat valmiudet sitoutua kuluvan vuoden lopussa julkaistaviin tavoitteisiin ensimmäisten joukossa maailmassa.

Ensisijaisesti kokeiluhankkeeseen valitaan mukaan yrityksiä, joiden toiminnalla on merkittäviä luontovaikutuksia. Tutustu hankkeeseen ja hae mukaan FIBSin verkkosivuilla.