Yrityksillä on yhä ongelmia EU:n kauppasopimusten hyödyntämisessä

Kuva: Pexels

Eurooppalaisten kauppakamarien yhteistyöjärjestö Eurochambersin tuore kysely osoittaa, että yritykset eivät osaa hyödyntää viennissään ja tuonnissaan Euroopan unionin kauppasopimuksia EU:n ulkopuolisten maiden kanssa. Yli 50 prosenttia kyselyyn vastaajista pitää suurimpana ongelmana pk-yritysten osaamattomuutta. Yli 60 prosenttia vastaajista kokee, ettei yrityksillä ole riittävästi käytännönläheistä tietoa asiasta.

”Ongelma on tunnistettu ja toimenpiteisiin ryhdytty myös Suomessa”, korostaa asiaan perehtynyt Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Timo Vuori.

Vuoren mukaan yrityselämä – kauppakamarit mukaan lukien ovat käynnistäneet yhteistyön ulko- ja valtiovarainministeriöiden sekä tullin kanssa. Yhteistyöllä pyritään tarjoamaan suomalaisille vienti- ja tuontiyrityksille ajankohtaista ja helppokäyttöistä tietoa EU:n kauppasopimuksista.

EU:n neuvottelemat yli 70 kauppasopimusta EU:n ulkopuolisten maiden kanssa helpottavat suomalaisyritysten tuotteiden ja palveluiden pääsyä maiden markkinoille. Vuoren mukaan merkittävimmät hyödyt syntyvät tullien alentamisesta, mikä voi luoda viejälle tai tuojalle jopa 10-20 prosentin hintaedun. Teknisten määräysten ja laitteiden sekä koneiden viranomaistarkastusten yhdenmukaistaminen saattaa alentaa vienti- tai tuontikuluja 10-15 prosenttia.

”Kauppasopimukset muutoinkin pyrkivät karsimaan turhia ja päällekkäisiä lupia ja lisenssejä sekä avaamaan julkisia hankintoja kilpailulle. Yritysten ohella sopimukset hyödyttävät myös kuluttajia, sillä tuote- ja palveluvalikoima laajenee ja hinnat laskevat. Makrotasolla EU:n sopimukset vaikuttavat pääasiallisesti positiivisesti vientivetoisen Suomen talouteen, työllisyyteen ja kilpailukykyyn”, Vuori sanoo.

”On vain tyhmää jättää 10-20 % hintaetuus hyödyntämättä”

”Suomen vienti Etelä-Koreaan on kasvanut 31 prosentilla siinä aikana, kun EU:n ja Etelä-Korean välistä vapaakauppasopimusta on sovellettu”, korostaa Vuori.

Tullitilastojen mukaan vuonna 2018 Suomen vienti Japaniin kasvoi 14 prosenttia ja Kanadaan jopa 28 prosenttia.

Vuoren mukaan Suomen vientiä näihin maihin, mutta myös muihin EU-kauppakumppaneihin pitää nyt määrätietoisesti kasvattaa kauppasopimusetuudet täysimääräisesti hyödyntäen. EU:n komissio, ulkoministeriö ja tulli tarjoavat jo nyt tietoa ja palveluita asiasta, mutta niiden helppokäyttöisyyttä voidaan kehittää.

Keskuskauppakamarin kansainvälisen kaupan asiantuntija Hannele Visurin mukaan kauppakamarissa on käynnissä projekti, jossa yhdessä johtavien vientiyritysten kanssa kehitetään erityisesti pk-yrityksille suunnattavan tiedon ja palveluiden helppokäyttöisyyttä.

Vuori ja Visuri kuitenkin korostavat, että ensisijainen vastuu viennin ja tuonnin prosessien osaamisesta on aina kullakin yrityksellä.

”Pitää olla kykyä ja halua seurata muutoksia markkinoiden sääntelyssä – tullit mukaan lukien. On vain tyhmää jättää kauppasopimusten ja niihin liittyvien tullialennusten tarjoamat etuudet hyödyntämättä”, Vuori ja Visuri muistuttavat.

Eurooppalaisten kauppakamarien yhteistyöjärjestö Eurochambers ja Euroopan alueiden komitea ovat julkistaneet selvityksensä 18.11.2019 Brysselissä. Implementation of Free Trade Agreements -selvitys tehtiin syksyn 2019 aikana yrityksille, viranomaisille ja kauppakamareille. EU:n komission julkaisi lokakuussa 2019 oman vuosittaisen raporttinsa asiasta. ​​​​​​​


---


Miten yritys voi hyötyä EU:n kauppasopimuksista?

EU:n noin 60 kauppasopimusta alentavat useimpien tuotteiden tullit joko nollaan tai huomattavasti alle WTO:n yleisen tason.

Tullinalennusten hyödyntämiseksi tuotteen on täytettävä kolme ehtoa:

1. Se kuuluu EU:n kauppasopimuksen piiriin.
2. Se on valmistettu EU:ssa tai sopimuskumppanimaassa.
3. Siitä on tehty alkuperäilmoitus.
Lähde: https://kauppapolitiikka.fi/kauppaneuvottelut/kaikki-irti-kauppasopimuksista/

Ohje:

Suomeksi: Miten yritykset voivat hyödyntää EU:n kauppasopimuksia? (liitteenä ovat samat ohjeet ruotsiksi ja englanniksi)
Ruotsiksi: http://www.formin.fi/public/default.aspx?nodeid=50085&contentlan=3&culture=sv-FI
Englanniksi: http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=362481&nodeid=50085&contentlan=2&culture=en-US


Market Access Database (MADB) – Vienti EU:sta – mitä yrityksen tulee tietää:

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://tulli.fi/yritysasiakkaat/vienti/viennin-etuuskohtelut#