Parasta johtamista

BLOGI: TIINA MÄNTYHARJU: Melkeinpä jokainen meistä vastaa jonkinlaisesta osa-alueesta työssään.  Kuka on osastopäällikkönä, kuka asiantuntijana ja asiakaspalvelijana vastaten hyvästä asiakaspalvelutyöstä. Saamme ohjeita, määräyksiä ja tavoitteita ylemmältä taholta tehtäväämme ja toisaalta saamme johtaa itseämme tehtävien suorittamisessa hyvinkin oma-aloitteisesti, itse itseämme motivoiden.

Luen jonkun verran kirjoja, joissa johtamista arvioidaan nimenomaan itsensä johtamisen kannalta.  Uskon, että itsensä johtamisella saa tehtävikseen ja tavoitteikseen sellaisia tehtäviä, jotka itseä motivoi.  Siksi lienee hyväksi istua välillä laiturin nokalla katsellen pilvien liikkumista ja sopia itsensä kanssa mitkä ovat sellaisia asioita joita elämältään seuraavaksi haluaa – niin henkisiltä tavoitteiltaan kuin ihan konkreettisissa tehtävissä.  Sillä tavalla varmaankin saa mieleiset työtehtävät ja koko elämä on tyydyttävää, kun rauhassa on miettinyt omat tavoitteet ja miten paljon on valmis tekemään töitä tavoitteidensa saavuttamiseksi.

Johtotehtävässä täytyy hyväksyä työtehtävän vaatimus.  Eräs esimieheni sanoikin usein;  ”Te olette johtajia ja siitä teille maksetaan, joten johtakaa tuloksellisesti, jos haluatte jatkossakin olla johtajia.”  Kyseisen lauseen olen joutunut itselleni muutamaan kertaan toistamaan, kun työssä on tuntunut tulevan ns. tiiliseinä vastaan ja ei ole helposti löytynyt ratkaisua  tiiliseinän ylittämiseen.  Ei ole auttanut kuin jutella monien tahojen kanssa, miettiä eri vaihtoehtoja ja ratkaisuja ja lopuksi toimia päätöksensä mukaan ja uskoa, että jälleen tiiliseinä ylitetään johtamisellasi, omalla johtamisella.  Omaa johtamistaan kun ei voi delegoida.

Syyllistymme itse kukin välillä;  odotamme, että joku muu päällikkö hoitaa osansa, jotta minun tehtäväni etenee – syytämme sitä toista, kun oma projektimme ei etene.  Tällaisessakaan tilanteessa emme voi delegoida omaa johtamistaan, vaan meidän on löydettävä ratkaisu, että yhteistyökumppanimme projekteissamme toimii niin, että meidän johtamamme projekti toteutuu kuten olemme päättäneet.  Johtaminen vaatii paljon yhteistyötä monella eri tapaa ja yhteistyöllä saavutetaan yleensä parhaimmat tulokset kuin yksinäisenä soturina toimimalla.

Joka vuosi siirrän allakkaani teesit, joita luen tasaisesti kalenterivuoden aikana ja mietin toteutuuko ne työntekijöidemme osalta ja miten edesautan, että osastopäälliköt, työntekijät, tiimit ja minä itse saan  ne toteutetuksi jokaisen työntekijän osalta entistä paremmin.

  •  Kuulluksi tuleminen

  • Tavoitteiden ja tehtävien tietäminen; yhtiön tavoitteet ja oman työhtävän tavoitteet

  • Osaamisen ja hallinnan tunne

  • Oman työn merkityksellisyyden tiedostaminen

  • Kuulua työporukkaan

  • Luotettava olo yhtiöön, esimieheen, työporukkaan


Kun edellä mainittuja asioita viedään johtajana joka vuosi eteenpäin kunkin työntekijän näkövinkkelistä, niin johtaminen kehittyy ja sen kautta varmasti myös tavoitteet toteutuvat.

Kevätterveisin Himokselta

Tiina Mäntyharju
toimitusjohtaja,  Muskettisoturi
HimosLomat Oy